BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KIÊN GIANG-GÒ QUAO

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KIÊN GIANG-GÒ QUAO

Mã số:923500
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Gò Quao
Địa chỉ:Ấp Phước Hưng 1, Thị Trấn Gò Quao, Huyện Gò Quao (ÐT: 02973824072)

Mã số:923680
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Tuy
Địa chỉ:Ấp Tân Đời, Xã Vĩnh Tuy, Huyện Gò Quao (ÐT: 02973826901)

Mã số:923510
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Hòa Hưng Nam
Địa chỉ:Ấp 2, Xã Vĩnh Hoà Hưng Nam, Huyện Gò Quao (ÐT: 02973826001)

Mã số:923530
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Hòa Hưng Bắc
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Vĩnh Hoà Hưng Bắc, Huyện Gò Quao (ÐT: 02973825601)

Mã số:923570
Bưu cục:Điểm BĐVHX Định Hòa
Địa chỉ:Ấp Hòa Mỹ, Xã Định Hòa, Huyện Gò Quao (ÐT: 02973826401)

Mã số:923610
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thới Quản
Địa chỉ:Ấp Xuân Bình, Xã Thới Quản, Huyện Gò Quao (ÐT: 02973825401)

Mã số:923590
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thủy Liễu
Địa chỉ:Ấp Châu Thành, Xã Thủy Liễu, Huyện Gò Quao (ÐT: 02973825901)

Mã số:923611
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thới An
Địa chỉ:Ấp Thới Trung, Xã Thới Quản, Huyện Gò Quao (ÐT: 02973672000)

Mã số:923550
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sóc Ven
Địa chỉ:Ấp An Trung, Xã Định An, Huyện Gò Quao (ÐT: 02973825001)

Mã số:923670
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Thắng
Địa chỉ:Ấp Thắng Lợi, Xã Vĩnh Thắng, Huyện Gò Quao (ÐT: 02973663001)

Mã số:923630
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Phước A
Địa chỉ:Ấp Phước Minh, Xã Vĩnh Phước A, Huyện Gò Quao (ÐT: 02973661001)

Mã số:923650
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Phước B
Địa chỉ:Ấp Phước Thọ, Xã Vĩnh Phước B, Huyện Gò Quao (ÐT: 02973824498)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *