BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KIÊN GIANG-HÀ TIÊN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KIÊN GIANG-HÀ TIÊN

Mã số:922000
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Hà Tiên
Địa chỉ:Sô´03, Đường Tô Châu, Phường Đông Hồ, Thị xã Hà Tiên (ÐT: 02973852190)

Mã số:922120
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tiên Hải
Địa chỉ:Ấp Hòn Tre, Xã Tiên Hải, Thị xã Hà Tiên (ÐT: 02973956686)

Mã số:922110
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thuận Yên
Địa chỉ:Sô´290, Ấp Rạch Vược, Xã Thuận Yên, Thị xã Hà Tiên (ÐT: 02973956686)

Mã số:922070
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Đức
Địa chỉ:Sô´575, Ấp Thạch Động, Xã Mỹ Đức, Thị xã Hà Tiên (ÐT: 02973850709)

Mã số:922019
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Hồ
Địa chỉ:Đường Cừ Đức, Phường Đông Hồ, Thị xã Hà Tiên (ÐT: 02973956686)

Mã số:922137
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mũi Nai
Địa chỉ:Đường Chữ T, Phường Pháo Đài, Thị xã Hà Tiên (ÐT: 02973952773)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *