BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KIÊN GIANG-HÒN ĐẤT

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KIÊN GIANG-HÒN ĐẤT

Mã số:921600
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Hòn Đất
Địa chỉ:Ấp Chòm Sao, Thị trấn Hòn Đất, Huyện Hòn Đất (ÐT: 02973841032)

Mã số:921620
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bình Sơn
Địa chỉ:Ấp Thuận Tiến, Xã Bình Sơn, Huyện Hòn Đất (ÐT: 02973842312)

Mã số:921660
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Sóc Xòai
Địa chỉ:Ấp Thị Tứ, Thị trấn Sóc Sơn, Huyện Hòn Đất (ÐT: 02973842128)

Mã số:921700
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hiệp Hòa
Địa chỉ:Ấp Hiệp Hòa, Xã Mỹ Hiệp Sơn, Huyện Hòn Đất (ÐT: 843970)

Mã số:921610
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Thái Sơn
Địa chỉ:Ấp Sơn Hòa, Xã Nam Thái Sơn, Huyện Hòn Đất (ÐT: 02973843301)

Mã số:921740
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lình Hùynh
Địa chỉ:Ấp Lình Huỳnh, Xã Lình Huỳnh, Huyện Hòn Đất (ÐT: 02973843001)

Mã số:921701
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kiên Hảo
Địa chỉ:Ấp Kiên Hảo, Xã Mỹ Hiệp Sơn, Huyện Hòn Đất (ÐT: 840001)

Mã số:921640
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thổ Sơn
Địa chỉ:Ấp Hòn Me, Xã Thổ Sơn, Huyện Hòn Đất (ÐT: 02973843602)

Mã số:921630
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Giang
Địa chỉ:Ấp Kinh 4, Xã Bình Giang, Huyện Hòn Đất (ÐT: 02973780000)

Mã số:921650
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Kiên
Địa chỉ:Ấp Số 8, Xã Sơn Kiên, Huyện Hòn Đất (ÐT: 02973785275)

Mã số:921702
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Hiệp Sơn
Địa chỉ:Ấp Hiệp Bình, Xã Mỹ Hiệp Sơn, Huyện Hòn Đất (ÐT: 02973843901)

Mã số:921720
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Phước
Địa chỉ:Ấp Phước Thạnh, Xã Mỹ Phước, Huyện Hòn Đất (ÐT: 02973754001)

Mã số:921680
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Lâm
Địa chỉ:Ấp Tân Điền, Xã Mỹ Lâm, Huyện Hòn Đất (ÐT: 02973831980)

Mã số:921755
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Thái
Địa chỉ:Ấp Mỹ Thái, Xã Mỹ Thái, Huyện Hòn Đất (ÐT: 02973776001)

Mã số:921735
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Thuận
Địa chỉ:Ấp Cản Đất, Xã Mỹ Thuận, Huyện Hòn Đất (ÐT: 02973744044)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *