BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KIÊN GIANG-KIÊN LƯƠNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KIÊN GIANG-KIÊN LƯƠNG

Mã số:921800
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Kiên Lương
Địa chỉ:Khu phố Ngã Ba, Thị Trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương (ÐT: 02973853071)

Mã số:921810
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Ba Hòn
Địa chỉ:Khu phố Ba Hòn, Thị Trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương (ÐT: 02973854111)

Mã số:921880
Bưu cục:Điểm BĐVHX Dương Hòa
Địa chỉ:Ấp Ngã Tư, Xã Dương Hoà, Huyện Kiên Lương (ÐT: 02973855001)

Mã số:921890
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bình An
Địa chỉ:Ấp Hòn Chông, Xã Bình An, Huyện Kiên Lương (ÐT: 02973759333)

Mã số:921910
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Hải
Địa chỉ:Ấp Hòn Heo, Xã Sơn Hải, Huyện Kiên Lương (ÐT: 02973830901)

Mã số:921920
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòn Nghệ
Địa chỉ:Ấp Bãi Chướng, Xã Hòn Nghệ, Huyện Kiên Lương (ÐT: 02973831102)

Mã số:921830
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Điền
Địa chỉ:Ấp Thạnh Lợi, Xã Hoà Điền, Huyện Kiên Lương (ÐT: 02973753001)

Mã số:921930
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kiên Bình
Địa chỉ:Ấp Kiên Sơn, Xã Kiên Bình, Huyện Kiên Lương (ÐT: 02973856494)

Mã số:921901
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sông Chinh
Địa chỉ:Ấp Sông Chinh, Xã Bình An, Huyện Kiên Lương (ÐT: 02973758222)

Mã số:921837
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cờ Trắng
Địa chỉ:Ấp Cờ Trắng, Xã Hoà Điền, Huyện Kiên Lương (ÐT: 02973753566)

Mã số:921936
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kênh Chín
Địa chỉ:Ấp Kinh 9, Xã Kiên Bình, Huyện Kiên Lương (ÐT: 02973753567)

Mã số:921973
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Trị
Địa chỉ:Ấp Rạch Đùng, Xã Bình Trị, Huyện Kiên Lương (ÐT: 02973759833)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *