BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KIÊN GIANG-RẠCH GIÁ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KIÊN GIANG-RẠCH GIÁ

 

Mã số:920000
Bưu cục:Bưu cục cấp 1 Rạch Giá
Địa chỉ:Sô´01, Đường Mạc Cửu, Phường Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch Giá (ÐT: 02973862551)

Mã số:921100
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nguyễn Thái Bình
Địa chỉ:Sô´1119, Đường Mạc Cữu, Phường Vĩnh Quang, Thành phố Rạch Giá (ÐT: 02973891715)

Mã số:921220
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Rạch Sỏi
Địa chỉ:Sô´32, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Vĩnh Lợi, Thành phố Rạch Giá (ÐT: 02973864006)

Mã số:921230
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Vĩnh Hiệp
Địa chỉ:Khu phố Thông Chử, Phường Vĩnh Hiệp, Thành phố Rạch Giá (ÐT: 02973817004)

Mã số:921231
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Viễn
Địa chỉ:Khu phố Vĩnh Viễn, Phường Vĩnh Hiệp, Thành phố Rạch Giá (ÐT: 02973812128)

Mã số:921090
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phi Thông
Địa chỉ:Sô´764, Ấp Tà Tây, Xã Phi Thông, Thành phố Rạch Giá (ÐT: 02973899004)

Mã số:921080
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Thông
Địa chỉ:Khu phố 3, Phường Vĩnh Thông, Thành phố Rạch Giá (ÐT: 02973899400)

Mã số:921221
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Lợi
Địa chỉ:Đường Cao Thắng, Phường Vĩnh Lợi, Thành phố Rạch Giá (ÐT: 02973915763)

Mã số:921190
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 An Hòa
Địa chỉ:Sô´575, Đường Nguyễn Trung Trực, Phường An Hoà, Thành phố Rạch Giá (ÐT: 02973810226)

Mã số:920900
Bưu cục:Bưu cục khai thác cấp 2 Hệ 1 Kiên Giang
Địa chỉ:Sô´575, Đường Nguyễn Trung Trực, Phường An Hoà, Thành phố Rạch Giá (ÐT: 02973810906)

Mã số:921186
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Hòa
Địa chỉ:Sô´66, Đường Trần Khánh Dư, Phường An Hoà, Thành phố Rạch Giá (ÐT: 02973960026)

Mã số:921123
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Quang
Địa chỉ:Đường Lê Anh Xuân, Phường Vĩnh Quang, Thành phố Rạch Giá (ÐT: 02973948304)

Mã số:921315
Bưu cục:Kiốt bưu điện Kios Bưu điện Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ:Sô´323, Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Rạch Sỏi, Thành phố Rạch Giá (ÐT: 02973865628)

Mã số:921289
Bưu cục:Kiốt bưu điện Kios Bưu điện Vĩnh Bão
Địa chỉ:Sô´02, Đường Phạm Hùng, Phường Vĩnh Bảo, Thành phố Rạch Giá (ÐT: )

Mã số:921350
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Kiên Giang
Địa chỉ:Sô´1, Đường Mạc Cửu, Phường Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch Giá (ÐT: 02973810900)

Mã số:921370
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Mai Thị Hồng Hạnh
Địa chỉ:Sô´180A, Đường Mai Thị Hồng Hạnh, Phường Rạch Sỏi, Thành phố Rạch Giá (ÐT: 02973892266)

Mã số:921380
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 HUỲNH THÚC KHÁNG
Địa chỉ:Sô´03, Đường Hùynh Thúc Kháng, Phường Vĩnh Quang, Thành phố Rạch Giá (ÐT: )

Mã số:921360
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bưu cục HCC thành phố Rạch Giá
Địa chỉ:Sô´01, Đường Mạc Cửu, Phường Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch Giá (ÐT: 02973810901)

Mã số:921035
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bến Tàu Phú Quốc
Địa chỉ:Sô´06, Đường Tự Do, Phường Vĩnh Thanh Vân, Thành phố Rạch Giá (ÐT: )

Mã số:921305
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Rạch Giá
Địa chỉ:Sô´575, Đường Nguyễn Trung Trực, Phường An Hoà, Thành phố Rạch Giá (ÐT: 02973810906)

Mã số:921138
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Quang Trung
Địa chỉ:Đường Quang Trung, Phường Vĩnh Quang, Thành phố Rạch Giá (ÐT: 02973812746)

Mã số:921302
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hành chính công Kiên Giang
Địa chỉ:Sô´575, Đường Nguyễn Trung Trực, Phường An Hoà, Thành phố Rạch Giá (ÐT: 02973810999)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *