BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KIÊN GIANG-TÂN HIỆP

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KIÊN GIANG-TÂN HIỆP

Mã số:921400
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Tân Hiệp
Địa chỉ:Khóm B, Thị Trấn Tân Hiệp, Huyện Tân Hiệp (ÐT: 02973834224)

Mã số:921570
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Tân Hiệp
Địa chỉ:Sô´33, Khóm B, Thị Trấn Tân Hiệp, Huyện Tân Hiệp (ÐT: 02973.711711)

Mã số:921568
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Trung tâm hành chính huyện Tân Hiệp
Địa chỉ:Ấp Kinh 9, Thị Trấn Tân Hiệp, Huyện Tân Hiệp (ÐT: 0297.3711712)

Mã số:921490
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Kinh Tám
Địa chỉ:Ấp Đông Phước, Xã Thạnh Đông A, Huyện Tân Hiệp (ÐT: 02973730345)

Mã số:921430
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Thành
Địa chỉ:Ấp Tân Tiến, Xã Tân Thành, Huyện Tân Hiệp (ÐT: 02973833001)

Mã số:921470
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thạnh Trị
Địa chỉ:Ấp Đông Thọ B, Xã Thạnh Trị, Huyện Tân Hiệp (ÐT: 02973835999)

Mã số:921491
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạnh Đông A
Địa chỉ:Ấp Thạnh An II, Xã Thạnh Đông A, Huyện Tân Hiệp (ÐT: 02973716288)

Mã số:921510
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạnh Đông
Địa chỉ:Ấp Thạnh Tây, Xã Thạnh Đông, Huyện Tân Hiệp (ÐT: 02973710999)

Mã số:921530
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạnh Đông B
Địa chỉ:Ấp Thạnh Đông, Xã Thạnh Đông B, Huyện Tân Hiệp (ÐT: 02973713345)

Mã số:921410
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Hiệp B
Địa chỉ:Ấp Tân Hòa A, Xã Tân Hiệp B, Huyện Tân Hiệp (ÐT: 02973834001)

Mã số:921460
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Hiệp A
Địa chỉ:Ấp Kinh Tư A, Xã Tân Hiệp A, Huyện Tân Hiệp (ÐT: 02973832001)

Mã số:921440
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Hội
Địa chỉ:Ấp Đập Đá, Xã Tân Hội, Huyện Tân Hiệp (ÐT: 02973736099)

Mã số:921550
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân An
Địa chỉ:Ấp Tân Long, Xã Tân An, Huyện Tân Hiệp (ÐT: 02973723000)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *