BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KIÊN GIANG-U MINH THƯỢNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KIÊN GIANG-U MINH THƯỢNG

Mã số:922551
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạnh Yên
Địa chỉ:Ấp Xẻo Kè A, Xã Thạnh Yên, Huyện U Minh Thượng (ÐT: 02973520001)

Mã số:922720
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Minh Bắc
Địa chỉ:Ấp An Thạnh, Xã An Minh Bắc, Huyện U Minh Thượng (ÐT: 02973549001)

Mã số:923370
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Chánh
Địa chỉ:Ấp Vĩnh Hiệp, Xã Hòa Chánh, Huyện U Minh Thượng (ÐT: 02973828901)

Mã số:923250
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Hòa
Địa chỉ:Ấp Vĩnh Thạnh, Xã Vĩnh Hoà, Huyện U Minh Thượng (ÐT: 02973578001)

Mã số:923290
Bưu cục:Điểm BĐVHX Minh Thuận
Địa chỉ:Ấp Minh Kiên, Xã Minh Thuận, Huyện U Minh Thượng (ÐT: 02973568001)

Mã số:922577
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạnh Yên A
Địa chỉ:

Mã số:924600
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 U Minh Thượng
Địa chỉ:Ấp Đặng Văn Do, Xã Thạnh Yên, Huyện U Minh Thượng (ÐT: 02973883001)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *