BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KIÊN GIANG-VĨNH THUẬN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KIÊN GIANG-VĨNH THUẬN

Mã số:923200
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Vĩnh Thuận
Địa chỉ:Ấp Vĩnh Đông II, Thị Trấn Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận (ÐT: 02973829065)

Mã số:923320
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đập Đá
Địa chỉ:Ấp Bờ Xáng, Xã Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận (ÐT: 828001)

Mã số:923230
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Minh
Địa chỉ:Ấp Bình Minh, Xã Vĩnh Bình Bắc, Huyện Vĩnh Thuận (ÐT: 02973827001)

Mã số:923231
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Bình Bắc
Địa chỉ:Ấp Hiệp Hòa, Xã Vĩnh Bình Bắc, Huyện Vĩnh Thuận (ÐT: 02973579001)

Mã số:923342
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Phong
Địa chỉ:Ấp Cạnh Đền1, Xã Vĩnh Phong, Huyện Vĩnh Thuận (ÐT: 02973829930)

Mã số:923210
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Bình Nam
Địa chỉ:Ấp Cái Nứa, Xã Vĩnh Bình Nam, Huyện Vĩnh Thuận (ÐT: 02973828301)

Mã số:923321
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Thuận
Địa chỉ:Ấp Vĩnh Trinh, Xã Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận (ÐT: 02973560500)

Mã số:923341
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phong Đông
Địa chỉ:Ấp Vĩnh Thạnh, Xã Phong Đông, Huyện Vĩnh Thuận (ÐT: 02973560811)

Mã số:923270
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Thuận
Địa chỉ:Ấp Kinh 1a, Xã Tân Thuận, Huyện Vĩnh Thuận (ÐT: 02973560810)

Mã số:923218
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngã 6
Địa chỉ:Ấp Bời Lời B, Xã Bình Minh, Huyện Vĩnh Thuận (ÐT: 574050)

Mã số:923240
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ba Đình
Địa chỉ:Ấp Nước Chảy, Xã Vĩnh Bình Bắc, Huyện Vĩnh Thuận (ÐT: 572001)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *