BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KON TUM-ĐẮK GLEI

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KON TUM-ĐẮK GLEI

Mã số:583200
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Đắk Glei
Địa chỉ:Sô´455, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Đắk Glei, Huyện Đắk Glei (ÐT: 02603834111)

Mã số:583400
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đắk Môn
Địa chỉ:Thôn Nú Con, Xã Đắk Môn, Huyện Đắk Glei (ÐT: 02603887000)

Mã số:583420
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đắk Kroong
Địa chỉ:Thôn Đắk Wất, Xã Đắk K Roong, Huyện Đắk Glei (ÐT: 02603505506)

Mã số:583230
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Đắk Pék
Địa chỉ:Thôn 14 A, Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei (ÐT: )

Mã số:583350
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đắk Man
Địa chỉ:Thôn Mang Khênh, Xã Đắk Man, Huyện Đắk Glei (ÐT: 0903210538)

Mã số:583330
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đắk Choong
Địa chỉ:Thôn Mô Man, Xã Đắk Choong, Huyện Đắk Glei (ÐT: 0903210329)

Mã số:583370
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đắk Nhoong
Địa chỉ:Thôn Đắk Nhoong, Xã Đắk Nhoong, Huyện Đắk Glei (ÐT: 01659612360)

Mã số:583380
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đắk Long
Địa chỉ:Thôn Đắk Tu, Xã Đắk Long, Huyện Đắk Glei (ÐT: 0944624804)

Mã số:583300
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mường Hoong
Địa chỉ:Thôn Đắk Rế, Xã Mường Hoong, Huyện Đắk Glei (ÐT: 0967503296)

Mã số:583250
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xốp
Địa chỉ:Thôn Xốp Dùi, Xã Xốp, Huyện Đắk Glei (ÐT: 0903210407)

Mã số:583365
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đắk Blô
Địa chỉ:Thôn Bung Tôn, Xã Đắk B Lô, Huyện Đắk Glei (ÐT: 01649420691)

Mã số:583287
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngọk Linh
Địa chỉ:Thôn Cung Răng, Xã Ngọc Linh, Huyện Đắk Glei (ÐT: 01688680953)

Mã số:583245
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Trường Tiểu học Kim Đồng
Địa chỉ:Thôn 14 A, Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *