BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KON TUM-ĐẮK HÀ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KON TUM-ĐẮK HÀ

Mã số:582200
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Đắk Hà
Địa chỉ:Sô´212, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Đắk Hà, Huyện Đắk Hà (ÐT: 02603822143)

Mã số:582320
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hà Mòn
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Hà Mòn, Huyện Đắk Hà (ÐT: 0603922046)

Mã số:582300
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đắk Mar
Địa chỉ:Thôn 3, Xã Đắk Mar, Huyện Đắk Hà (ÐT: 0603822007)

Mã số:582230
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đắk Ui
Địa chỉ:Thôn 1 A Đắk Ui, Xã Đắk Ui, Huyện Đắk Hà (ÐT: 0603822394)

Mã số:582280
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đắk H Ring
Địa chỉ:Thôn 12, Xã Đắk HRing, Huyện Đắk Hà (ÐT: 0603826125)

Mã số:582260
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đắk P Xi
Địa chỉ:Thôn 5, Xã Đắk PXi, Huyện Đắk Hà (ÐT: 02603501545)

Mã số:582330
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đăk La
Địa chỉ:Thôn 1 A, Xã Đắk La, Huyện Đắk Hà (ÐT: 0603822395)

Mã số:582370
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngọk Réo
Địa chỉ:Thôn Kon Rôn, Xã Ngọk Réo, Huyện Đắk Hà (ÐT: 02603501922)

Mã số:582350
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngọk Wang
Địa chỉ:Thôn Kon Sơ Tiu II, Xã Ngọk Wang, Huyện Đắk Hà (ÐT: 02603501316)

Mã số:582225
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đắk Ngọk
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Đăk Ngọk, Huyện Đắk Hà (ÐT: 0946166573)

Mã số:582222
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Đắk Long
Địa chỉ:Khối Phố 4 A, Thị Trấn Đắk Hà, Huyện Đắk Hà (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *