BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KON TUM-ĐẮK TÔ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KON TUM-ĐẮK TÔ

Mã số:582500
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Đắk Tô
Địa chỉ:Sô´07, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô (ÐT: 02603831300)

Mã số:582800
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Cảnh
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Tân Cảnh, Huyện Đắk Tô (ÐT: 02603831440)

Mã số:582840
Bưu cục:Điểm BĐVHX Diên Bình
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Diên Bình, Huyện Đắk Tô (ÐT: 02603831490)

Mã số:582530
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kon Đào
Địa chỉ:Thôn 6, Xã Kon Đào, Huyện Đắk Tô (ÐT: 02603831025)

Mã số:582820
Bưu cục:Điểm BĐVHX Pô Kô
Địa chỉ:Thôn Kon Tu Pêng, Xã Pô Kô, Huyện Đắk Tô (ÐT: 0905494395)

Mã số:582620
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đắk Trăm
Địa chỉ:Thôn Đắk Trăm, Xã Đắk Trăm, Huyện Đắk Tô (ÐT: 02603502227)

Mã số:582600
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đắk Rơ Nga
Địa chỉ:Thôn Đắk Manh 1, Xã Đắk Rơ Nga, Huyện Đắk Tô (ÐT: 01242054679)

Mã số:582556
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Văn Lem
Địa chỉ:Thôn Đắk Xanh, Xã Văn Lem, Huyện Đắk Tô (ÐT: )

Mã số:582786
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Ngọk Tụ
Địa chỉ:Thôn Đắk Chờ, Xã Ngọc Tụ, Huyện Đắk Tô (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *