BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KON TUM-KON RẪY

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KON TUM-KON RẪY

Mã số:581800
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Kon Rẫy
Địa chỉ:Thôn 2, Thị trấn Đắk Rờ Ve, Huyện Kon Rẫy (ÐT: 02603824110)

Mã số:581860
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đắk Ruồng
Địa chỉ:Thôn 9, Xã Đắk Ruồng, Huyện Kon Rẫy (ÐT: 02603825120)

Mã số:581890
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đắk Tờ Re
Địa chỉ:Thôn 5, Xã Đắk Tờ Re, Huyện Kon Rẫy (ÐT: 02603845701)

Mã số:581880
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Lập
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Tân Lập, Huyện Kon Rẫy (ÐT: 02603825127)

Mã số:581820
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đắk Pờ Ne
Địa chỉ:Thôn 4, Xã Đắk Pờ Ne, Huyện Kon Rẫy (ÐT: 02603507436)

Mã số:581830
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đắk Kôi
Địa chỉ:Thôn 10, Xã Đắk Kôi, Huyện Kon Rẫy (ÐT: 02603507438)

Mã số:581857
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đắk Tờ Lung
Địa chỉ:Thôn 3, Xã Đắk Tờ Lùng, Huyện Kon Rẫy (ÐT: 02603507437)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *