BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KON TUM-SA THẦY

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KON TUM-SA THẦY

Mã số:583500
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Sa Thầy
Địa chỉ:Sô´326, Đường Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy (ÐT: 02603821484)

Mã số:583570
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ya Xiêr
Địa chỉ:Bản O, Xã Ya Xiêr, Huyện Sa Thầy (ÐT: 01257126779)

Mã số:583610
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sa Bình
Địa chỉ:Thôn Bình Trung, Xã Sa Bình, Huyện Sa Thầy (ÐT: 01245550239)

Mã số:583520
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sa Nghĩa
Địa chỉ:Thôn Anh Dũng, Xã Sa Nghĩa, Huyện Sa Thầy (ÐT: 01674966689)

Mã số:583540
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sa Sơn
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Sa Sơn, Huyện Sa Thầy (ÐT: 0931626775)

Mã số:583590
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ya Tăng
Địa chỉ:Bản Lút, Xã Ya Tăng, Huyện Sa Thầy (ÐT: 0917971659)

Mã số:583550
Bưu cục:Điểm BĐVHX Rờ Kơi
Địa chỉ:Bản Rờ Kơi, Xã Rờ Kơi, Huyện Sa Thầy (ÐT: 01222544339)

Mã số:583560
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mô Ray
Địa chỉ:Làng Kênh, Xã Mô Ray, Huyện Sa Thầy (ÐT: 0942589376)

Mã số:583530
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sa Nhơn
Địa chỉ:Thôn Nhơn Khánh, Xã Sa Nhơn, Huyện Sa Thầy (ÐT: 01673884527)

Mã số:583640
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hơ Moong
Địa chỉ:Làng Đắk Wớt, Xã Hơ Moong, Huyện Sa Thầy (ÐT: 0977850985)

Mã số:583605
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Ya Ly
Địa chỉ:Bản Tum, Xã Ya Ly, Huyện Sa Thầy (ÐT: )

Mã số:583569
Bưu cục:Hòm thư Công cộng UBND xã Mo Ray
Địa chỉ:Làng Kênh, Xã Mô Ray, Huyện Sa Thầy (ÐT: )

Mã số:583514
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Ia Tơi
Địa chỉ:Thôn 1, Thị Trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy (ÐT: )

Mã số:583513
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Ia Dom
Địa chỉ:Thôn 2, Thị Trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy (ÐT: )

Mã số:583512
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Ia Đal
Địa chỉ:Thôn 1, Thị Trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy (ÐT: )

Mã số:583660
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 IaHdrai.
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Iadom, Huyện Sa Thầy (ÐT: 01257716879)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *