BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KON TUM

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KON TUM

Mã số:581360
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 HCC Kon Tum
Địa chỉ:Sô´70, Đường Lê Hồng Phong, Phường Quyết Thắng, Thành Phố Kon Tum (ÐT: 02603500079)

Mã số:580000
Bưu cục:Bưu cục cấp 1 Kon Tum
Địa chỉ:Sô´70, Đường Lê Hồng Phong, Phường Quyết Thắng, Thành Phố Kon Tum (ÐT: 02603862361)

Mã số:581190
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phan Đình Phùng
Địa chỉ:Sô´256, Đường Phan Đình Phùng, Phường Duy Tân, Thành Phố Kon Tum (ÐT: 02603863920)

Mã số:581250
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bến Xe
Địa chỉ:Sô´281, Đường Phan Đình Phùng, Phường Quang Trung, Thành Phố Kon Tum (ÐT: 02603869947)

Mã số:581550
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đoàn Kết
Địa chỉ:Thôn 6, Xã Đoàn Kết, Thành Phố Kon Tum (ÐT: 0603851352)

Mã số:581490
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đắk Cấm
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Đắk Cấm, Thành Phố Kon Tum (ÐT: 060861682)

Mã số:581590
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chư H Reng
Địa chỉ:Thôn Diêm Trung, Xã Chư HReng, Thành Phố Kon Tum (ÐT: 02603861681)

Mã số:581460
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đắk Blà
Địa chỉ:Thôn Kon Tu 2, Xã Đắk Blà, Thành Phố Kon Tum (ÐT: 0603861683)

Mã số:581450
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đắk Rơ Wa
Địa chỉ:Thôn Kon Tum Kơ Pâng 2, Xã Đắk Rơ Wa, Thành Phố Kon Tum (ÐT: 0603861684)

Mã số:581531
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kroong
Địa chỉ:Thôn 2, Xã KRoong, Thành Phố Kon Tum (ÐT: 0603861685)

Mã số:581560
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ya Chim
Địa chỉ:Thôn Nghĩa An, Xã Ya Chim, Thành Phố Kon Tum (ÐT: 0603955502)

Mã số:581520
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngọk Bay
Địa chỉ:Thôn Măng La, Xã Ngok Bay, Thành Phố Kon Tum (ÐT: 0603856255)

Mã số:581310
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Trung Tín
Địa chỉ:Tổ 2, Phường Ngô Mây, Thành Phố Kon Tum (ÐT: 02603856215)

Mã số:581330
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hoà Bình
Địa chỉ:Tổ 5, Phường Trần Hưng Đạo, Thành Phố Kon Tum (ÐT: 02603851187)

Mã số:581510
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vinh Quang
Địa chỉ:Thôn Thanh Trung, Xã Vinh Quang, Thành Phố Kon Tum (ÐT: 0603864847)

Mã số:581150
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Duy Tân
Địa chỉ:Sô´311, Đường Duy Tân, Phường Duy Tân, Thành Phố Kon Tum (ÐT: 02603914399)

Mã số:581320
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nguyễn Trãi
Địa chỉ:Tổ 2, Phường Nguyễn Trãi, Thành Phố Kon Tum (ÐT: 0603855222)

Mã số:580900
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Kon Tum
Địa chỉ:Sô´94, Đường Trần Phú, Phường Thắng Lợi, Thành Phố Kon Tum (ÐT: 02603862178)

Mã số:581644
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Hoà Bình
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Hoà Bình, Thành Phố Kon Tum (ÐT: )

Mã số:581655
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Đắk Năng
Địa chỉ:Thôn Ngô Thạnh, Xã Đak Năng, Thành Phố Kon Tum (ÐT: )

Mã số:581124
Bưu cục:Hòm thư Công cộng UBND Phường Thống Nhất
Địa chỉ:Đường Nguyễn Huệ, Phường Thống Nhất, Thành Phố Kon Tum (ÐT: )

Mã số:581676
Bưu cục:Hòm thư Công cộng UBND Phường Lê Lợi
Địa chỉ:Sô´54, Đường Đặng Tiến Đông, Phường Lê Lợi, Thành Phố Kon Tum (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *