BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LAI CHÂU-MƯỜNG TÈ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LAI CHÂU-MƯỜNG TÈ

Mã số:391900
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Mường Tè
Địa chỉ:Khu phố 8, Thị Trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè (ÐT: 02133881174)

Mã số:391990
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Bum Tở
Địa chỉ:Bản Phìn Khò, Xã Bum Tở, Huyện Mường Tè (ÐT: )

Mã số:391920
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Bum Nưa
Địa chỉ:Bản Bum, Xã Bum Nưa, Huyện Mường Tè (ÐT: 884000)

Mã số:392010
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mường Tè
Địa chỉ:Bản Nậm Cúm, Xã Mường Tè, Huyện Mường Tè (ÐT: 99423007)

Mã số:392180
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Nậm Hàng
Địa chỉ:Bản Nậm Hàng, Xã Nậm Hàng, Huyện Mường Tè (ÐT: 883900)

Mã số:392080
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Ka Lăng
Địa chỉ:Bản Ka Lăng, Xã Ka Lăng, Huyện Mường Tè (ÐT: )

Mã số:392081
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nậm Khao
Địa chỉ:Bản Nậm Khao, Xã Nậm Khao, Huyện Mường Tè (ÐT: 883000)

Mã số:392070
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Thu Lum
Địa chỉ:Bản Thu Lũm, Xã Thu Lũm, Huyện Mường Tè (ÐT: 099423006)

Mã số:392370
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Nâm Ban
Địa chỉ:Bản Nậm Ô, Xã Nậm Ban, Huyện Mường Tè (ÐT: 872400)

Mã số:392098
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Mù cả
Địa chỉ:Bản Mù Cả, Xã Mù Cả, Huyện Mường Tè (ÐT: )

Mã số:392042
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Pa Ủ
Địa chỉ:Bản Pa Ủ, Xã Pa Ủ, Huyện Mường Tè (ÐT: )

Mã số:391964
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Pa Vệ Sủ
Địa chỉ:Bản Phi Chi A, Xã Pa Vệ Sử, Huyện Mường Tè (ÐT: )

Mã số:392215
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Nậm Manh
Địa chỉ:Bản Huổi Chát, Xã Nậm Manh, Huyện Mường Tè (ÐT: )

Mã số:392122
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Tà Tổng
Địa chỉ:Bản Tà Tổng, Xã Tà Tổng, Huyện Mường Tè (ÐT: )

Mã số:392221
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Vàng San
Địa chỉ:Bản Vàng San, Xã Vàng San, Huyện Mường Tè (ÐT: )

Mã số:392241
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Tá Bạ
Địa chỉ:Bản Tá Bạ, Xã Tá Bạ, Huyện Mường Tè (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *