BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LAI CHÂU-NẬM NHÙN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LAI CHÂU-NẬM NHÙN

Mã số:394031
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Nậm Pì
Địa chỉ:Bản Nậm Pì, Xã Nậm Pì, Huyện Nậm Nhùn (ÐT: )

Mã số:394041
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Trung Chải
Địa chỉ:Bản Trung Chải, Xã Trung Chải, Huyện Nậm Nhùn (ÐT: )

Mã số:394021
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Nậm Chà
Địa chỉ:Bản Nậm Chà, Xã Nậm Chà, Huyện Nậm Nhùn (ÐT: )

Mã số:394100
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Nậm Nhùn
Địa chỉ:Khu phố Thị trấn, Thị trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn (ÐT: 02133910654)

Mã số:394070
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hua Bum
Địa chỉ:Thôn Hua Bum, Xã Hua Bum, Huyện Nậm Nhùn (ÐT: )

Mã số:394140
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lê Lợi
Địa chỉ:Bản Bản chợ, Xã Lê Lợi, Huyện Nậm Nhùn (ÐT: )

Mã số:394080
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Mường Mô
Địa chỉ:Bản Mường Mô, Xã Mường Mô, Huyện Nậm Nhùn (ÐT: )

Mã số:394131
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Nậm Ban
Địa chỉ:Bản Nậm Ô, Xã Nậm Ban, Huyện Nậm Nhùn (ÐT: )

Mã số:394091
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Nậm Hàng
Địa chỉ:Bản Nậm Hàng, Xã Nậm Hàng, Huyện Nậm Nhùn (ÐT: )

Mã số:394121
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Nậm Manh
Địa chỉ:Bản Huổi Chát, Xã Nậm Manh, Huyện Nậm Nhùn (ÐT: )

Mã số:394150
Bưu cục:Điểm BĐVHX Pú Đao
Địa chỉ:Bản Nậm Đắc, Xã Pú Đao, Huyện Nậm Nhùn (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *