BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LAI CHÂU-PHONG THỔ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LAI CHÂU-PHONG THỔ

Mã số:391500
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Phong Thổ
Địa chỉ:Thôn Pa So, Thị Trấn Phong Thổ, Huyện Phong Thổ (ÐT: 02133896228)

Mã số:391560
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Mường So
Địa chỉ:Bản Tây Sơn, Xã Mường So, Huyện Phong Thổ (ÐT: 02133895002)

Mã số:391800
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lản Nhỉ Thàng
Địa chỉ:Bản Lản Nhỉ Thàng, Xã Lản Nhì Thàng, Huyện Phong Thổ (ÐT: 750600)

Mã số:391750
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hoang Thèn
Địa chỉ:Bản Hoang Thèn, Xã Hoang Thèn, Huyện Phong Thổ (ÐT: 897043)

Mã số:391590
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bản Lang
Địa chỉ:Bản Lang, Xã Bản Lang, Huyện Phong Thổ (ÐT: 896644)

Mã số:391620
Bưu cục:Điểm BĐVHX Khổng Lào
Địa chỉ:Bản Khồng Lào, Xã Khổng Lào, Huyện Phong Thổ (ÐT: 898040)

Mã số:391530
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nậm Xe
Địa chỉ:Bản Nậm Se, Xã Nậm Xe, Huyện Phong Thổ (ÐT: 898501)

Mã số:391820
Bưu cục:Điểm BĐVHX Huổi Luông
Địa chỉ:Bản Huổi Luông 1, Xã Huổi Luông, Huyện Phong Thổ (ÐT: 873400)

Mã số:391655
Bưu cục:Điểm BĐVHX Dào San
Địa chỉ:Bản Hợp 1, Xã Dào San, Huyện Phong Thổ (ÐT: 896801)

Mã số:391505
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Mường So
Địa chỉ:Bản Vàng Pó, Thị Trấn Phong Thổ, Huyện Phong Thổ (ÐT: 895005)

Mã số:391791
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sin Suối Hồ
Địa chỉ:Bản Sin Suối Hồ, Xã Sin Suối Hồ, Huyện Phong Thổ (ÐT: 896832)

Mã số:391778
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ma Ly Pho
Địa chỉ:Bản Thèn Sin, Xã Ma Ly Pho, Huyện Phong Thổ (ÐT: 895774)

Mã số:391690
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Mù Sang
Địa chỉ:Bản Sin Chải, Xã Mù Sang, Huyện Phong Thổ (ÐT: 896837)

Mã số:391676
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tông Qua Lìn
Địa chỉ:Bản Cang Há, Xã Tông Qua Lìn, Huyện Phong Thổ (ÐT: 896834)

Mã số:391779
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Ma Lù Thàng
Địa chỉ:Bản Cây Không, Xã Ma Ly Pho, Huyện Phong Thổ (ÐT: )

Mã số:391737
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Pa Vây Sử
Địa chỉ:Bản Sin Chải, Xã Pa Vây Sử, Huyện Phong Thổ (ÐT: )

Mã số:391704
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Mồ Sỳ San
Địa chỉ:Bản Mồ Sỳ San, Xã Mồ Sỳ San, Huyện Phong Thổ (ÐT: )

Mã số:391717
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Vàng Ma Chải
Địa chỉ:Bản Nhóm 1, Xã Vàng Ma Chải, Huyện Phong Thổ (ÐT: )

Mã số:391746
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Sì Lở Lầu
Địa chỉ:Bản Gia Khẩu, Xã Sì Lở Lầu, Huyện Phong Thổ (ÐT: )

Mã số:391726
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Ma Li Chải
Địa chỉ:Bản Mới 1, Xã Ma Li Chải, Huyện Phong Thổ (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *