BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LAI CHÂU-TÂN UYÊN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LAI CHÂU-TÂN UYÊN

Mã số:393600
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Tân Uyên
Địa chỉ:Khu 2, Thị trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên (ÐT: 02133787789)

Mã số:393710
Bưu cục:Điểm BĐVHX Pắcta
Địa chỉ:Thôn Nà Sẳng, Xã Pắc Ta, Huyện Tân Uyên (ÐT: 785510)

Mã số:393630
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Mường Khoa
Địa chỉ:Thôn Hô Bon, Xã Mường Khoa, Huyện Tân Uyên (ÐT: 786905)

Mã số:393780
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hố Mít
Địa chỉ:Thôn Suối Lĩnh Mông, Xã Hố Mít, Huyện Tân Uyên (ÐT: 785511)

Mã số:393660
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nậm Cần
Địa chỉ:Thôn Phiêng Bay, Xã Nậm Cần, Huyện Tân Uyên (ÐT: 786099)

Mã số:393810
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thân Thuộc
Địa chỉ:Thôn Phiêng Phát 1, Xã Thân Thuộc, Huyện Tân Uyên (ÐT: 786139)

Mã số:393680
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nậm Sỏ
Địa chỉ:Thôn Khau Hỏm, Xã Nậm Sỏ, Huyện Tân Uyên (ÐT: 786026)

Mã số:393730
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phúc Khoa
Địa chỉ:Bản Ngọc Lại, Xã Phúc Khoa, Huyện Tân Uyên (ÐT: 0231786904)

Mã số:393852
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Trung Đồng
Địa chỉ:Bản Phiêng phát 1, Xã Trung Đồng, Huyện Tân Uyên (ÐT: )

Mã số:393765
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Tà Mít
Địa chỉ:Thôn Sài Lương, Xã Tà Mít, Huyện Tân Uyên (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *