BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LAI CHÂU-THAN UYÊN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LAI CHÂU-THAN UYÊN

Mã số:393230
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mường Than
Địa chỉ:Thôn Cẩm Trung 4, Xã Mường Than, Huyện Than Uyên (ÐT: 784387)

Mã số:392900
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Than Uyên
Địa chỉ:Khu 1, Thị Trấn Than Uyên, Huyện Than Uyên (ÐT: 02133783588)

Mã số:393320
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mường Kim
Địa chỉ:Thôn Nà Dân 1, Xã Mường Kim, Huyện Than Uyên (ÐT: 785500)

Mã số:393200
Bưu cục:Điểm BĐVHX Khoen On
Địa chỉ:Thôn Sàng, Xã Khoen On, Huyện Than Uyên (ÐT: 785281)

Mã số:393410
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phúc Than
Địa chỉ:Bản Sang Ngà, Xã Phúc Than, Huyện Than Uyên (ÐT: 0231 783939)

Mã số:393182
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Pha Mu
Địa chỉ:Thôn Khá, Xã Pha Mu, Huyện Than Uyên (ÐT: )

Mã số:393138
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Mường Mít
Địa chỉ:Thôn Hát Nam, Xã Mường Mít, Huyện Than Uyên (ÐT: )

Mã số:393303
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Mường Cang
Địa chỉ:Thôn Nà Ban, Xã Mường Cang, Huyện Than Uyên (ÐT: )

Mã số:393459
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Hua Nà
Địa chỉ:Bản Nà Ban, Xã Hua Nà, Huyện Than Uyên (ÐT: )

Mã số:393100
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Tà Hừa
Địa chỉ:Thôn Cáp Na 1, Xã Tà Hừa, Huyện Than Uyên (ÐT: )

Mã số:393220
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Ta Gia
Địa chỉ:Thôn Mì, Xã Ta Gia, Huyện Than Uyên (ÐT: )

Mã số:393438
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Tà Mung
Địa chỉ:Bản Lun 1, Xã Tà Mung, Huyện Than Uyên (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *