BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LAI CHÂU

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LAI CHÂU

Mã số:391030
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nậm Loỏng
Địa chỉ:Bản Sùng Chô, Xã Nậm Loỏng, Thành phố Lai Châu (ÐT: 975720)

Mã số:391050
Bưu cục:Điểm BĐVHX San Thàng
Địa chỉ:Bản San Thàng 1, Xã San Thàng, Thành phố Lai Châu (ÐT: 878000)

Mã số:390000
Bưu cục:Bưu cục cấp 1 Thành phố Lai Châu
Địa chỉ:Đường Đại lộ Lê Lợi, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu (ÐT: 02133875278)

Mã số:390900
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Lai Châu
Địa chỉ:Đường lê lợi, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu (ÐT: )

Mã số:391099
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bưu cục 3 Đoàn Kết
Địa chỉ:Sô´185, Đường trần hưng đạo, Phường Đoàn Kết, Thành phố Lai Châu (ÐT: 02133791515)

Mã số:391074
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quyết Thắng
Địa chỉ:Khu phố Quyết Thắng 3, Phường Quyết Thắng, Thành phố Lai Châu (ÐT: )

Mã số:393521
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Phường Đông phong
Địa chỉ:Cụm Đường Phan Đình Giót, Phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu (ÐT: )

Mã số:393501
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Phường Quyết Tiến
Địa chỉ:Cụm đường Bế Văn Đàn, Phường Quyết Tiến, Thành phố Lai Châu (ÐT: )

Mã số:393540
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐT Lai Châu
Địa chỉ:Đường Đại lộ Lê Lợi, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu (ÐT: 3875584)

Mã số:393545
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Lai Châu
Địa chỉ:Đường Đại lộ Lê Lợi, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu (ÐT: 02133791717)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *