BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LÂM ĐỒNG-CÁT TIÊN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LÂM ĐỒNG-CÁT TIÊN

Mã số:675620
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phước Cát 1
Địa chỉ:Thôn Cát Lâm 3, Xã Phước Cát 1, Huyện Cát Tiên (ÐT: 3965747)

Mã số:675600
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phước Cát 2
Địa chỉ:Thôn Phước Hải, Xã Phước Cát 2, Huyện Cát Tiên (ÐT: 3967434)

Mã số:675640
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đức Phổ
Địa chỉ:Thôn 3, Xã Đức Phổ, Huyện Cát Tiên (ÐT: 3884472)

Mã số:675580
Bưu cục:Điểm BĐVHX Gia Viễn
Địa chỉ:Thôn Tân Xuân, Xã Gia Viễn, Huyện Cát Tiên (ÐT: 3884473)

Mã số:675650
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quảng Ngãi
Địa chỉ:Thôn 3, Xã Quảng Ngãi, Huyện Cát Tiên (ÐT: 3884471)

Mã số:675500
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Cát Tiên
Địa chỉ:Khu 2, Thị Trấn Đồng Nai, Huyện Cát Tiên (ÐT: 3884083)

Mã số:675550
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Ninh
Địa chỉ:Thôn Ninh Đại, Xã Nam Ninh, Huyện Cát Tiên (ÐT: 3884757)

Mã số:675570
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tiên Hòang
Địa chỉ:Thôn 4, Xã Tiên Hoàng, Huyện Cát Tiên (ÐT: 3884856)

Mã số:675540
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Lâm
Địa chỉ:Thôn Mỹ Trung, Xã Mỹ Lâm, Huyện Cát Tiên (ÐT: 3884989)

Mã số:675530
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tư Nghĩa
Địa chỉ:Thôn Minh Nghĩa, Xã Tư Nghĩa, Huyện Cát Tiên (ÐT: 3884470)

Mã số:675520
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phù Mỹ
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Phù Mỹ, Huyện Cát Tiên (ÐT: 3885535)

Mã số:675665
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Nai thượng
Địa chỉ:Thôn Bù Sa, Xã Đồng Nai Thượng, Huyện Cát Tiên (ÐT: 3968001)

Mã số:675513
Bưu cục:Hòm thư Công cộng HTCC
Địa chỉ:Khu 8, Thị Trấn Đồng Nai, Huyện Cát Tiên (ÐT: )

Mã số:675610
Bưu cục:Bưu cục văn phòng Cát Tiên
Địa chỉ:Tổ 2, Thị Trấn Đồng Nai, Huyện Cát Tiên (ÐT: 0633884045)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *