BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LÂM ĐỒNG-ĐÀ LẠT

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LÂM ĐỒNG-ĐÀ LẠT

Mã số:670000
Bưu cục:Bưu cục cấp 1 Đà Lạt
Địa chỉ:Sô´2, Đường Lê Đại Hành, Phường 1, Thành phố Đà Lạt (ÐT: 3822586)

Mã số:671640
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phan Đình Phùng
Địa chỉ:Sô´38, Đường La Sơn Phu Tử, Phường 6, Thành phố Đà Lạt (ÐT: 3822611)

Mã số:671300
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phan Chu Trinh
Địa chỉ:Sô´A18, Đường Phan Chu Trinh, Phường 9, Thành phố Đà Lạt (ÐT: 3820049)

Mã số:672150
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cầu Đất
Địa chỉ:Thôn Trường Xuân 2, Xã Xuân Trường, Thành phố Đà Lạt (ÐT: 3838664)

Mã số:672040
Bưu cục:Đại lý bưu điện Hòang Văn Thụ 2
Địa chỉ:Sô´2, Đường Hòang Văn Thụ, Phường 4, Thành phố Đà Lạt (ÐT: 3540461)

Mã số:671544
Bưu cục:Đại lý bưu điện Phan Đình Phùng 1
Địa chỉ:Sô´57, Đường Phan Đình Phùng, Phường 1, Thành phố Đà Lạt (ÐT: 3816245-3816247)

Mã số:671440
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thái Phiên
Địa chỉ:Đường Thái Phiên, Phường 12, Thành phố Đà Lạt (ÐT: 3585527)

Mã số:671461
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đa Thiện
Địa chỉ:Sô´200, Đường Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt (ÐT: 3834113)

Mã số:672030
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tà Nung
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt (ÐT: 3852544)

Mã số:671290
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Thọ
Địa chỉ:Thôn Đa Lộc, Xã Xuân Thọ, Thành phố Đà Lạt (ÐT: 3593470)

Mã số:671940
Bưu cục:Đại lý bưu điện Xô Viết Nghệ Tỉnh
Địa chỉ:Sô´33b, Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 7, Thành phố Đà Lạt (ÐT: 3571096)

Mã số:671275
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tự Phước
Địa chỉ:Sô´99, Đường Quốc Lộ 20, Phường 11, Thành phố Đà Lạt (ÐT: 3580031)

Mã số:670900
Bưu cục:Bưu cục văn phòng Hệ 1 Lâm Đồng
Địa chỉ:Sô´14, Đường Quang Trung, Phường 9, Thành phố Đà Lạt (ÐT: 02633823485)

Mã số:671040
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Trần Phú
Địa chỉ:Sô´06, Đường Trần Phú, Phường 3, Thành phố Đà Lạt (ÐT: 3532728)

Mã số:671394
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Quang Trung
Địa chỉ:Sô´14, Đường Quang Trung, Phường 9, Thành phố Đà Lạt (ÐT: 3828366)

Mã số:671610
Bưu cục:Hòm thư Công cộng hộp thư công cộng
Địa chỉ:Sô´cầu th chợ, Đường Khu Hòa Bình, Phường 1, Thành phố Đà Lạt (ÐT: )

Mã số:671074
Bưu cục:Hòm thư Công cộng HTCC
Địa chỉ:Sô´25, Đường Trần Phú, Phường 4, Thành phố Đà Lạt (ÐT: )

Mã số:672215
Bưu cục:Hòm thư Công cộng HTCC
Địa chỉ:Sô´1, Thôn Trạm Hành 1, Xã Trạm Hành, Thành phố Đà Lạt (ÐT: )

Mã số:671090
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Trung tâm hành chính tỉnh
Địa chỉ:Sô´36, Đường Trần Phú, Phường 3, Thành phố Đà Lạt (ÐT: )

Mã số:671230
Bưu cục:Bưu cục văn phòng Đà Lạt
Địa chỉ:Sô´12, Đường Phó Đức Chính, Phường 9, Thành phố Đà Lạt (ÐT: 0633822351)

Mã số:671220
Bưu cục:Bưu cục văn phòng Bưu Điện tỉnh Lâm Đồng
Địa chỉ:Sô´14, Đường Quang Trung, Phường 9, Thành phố Đà Lạt (ÐT: )

Mã số:671420
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Đà Lạt
Địa chỉ:Sô´14, Ngõ 9, Đường Quang Trung, Phường 9, Thành phố Đà Lạt (ÐT: 0633828366)

Mã số:671530
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phù Đổng Thiên Vương
Địa chỉ:Sô´61, Đường Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *