BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LÂM ĐỒNG-ĐAM RÔNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LÂM ĐỒNG-ĐAM RÔNG

Mã số:676000
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Đam Rông
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Rô Men, Huyện Đam Rông (ÐT: 3618555-3698018)

Mã số:676110
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đạ Rsal
Địa chỉ:Thôn 6, Xã Đạ Rsal, Huyện Đam Rông (ÐT: 3859117)

Mã số:676021
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đạ M’Rong
Địa chỉ:Thôn Liêng Rak 1, Xã Đạ M’Rong, Huyện Đam Rông (ÐT: 3617063)

Mã số:676031
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đạ Long
Địa chỉ:Thôn Ða Long 1, Xã Đạ Long, Huyện Đam Rông (ÐT: 3618000)

Mã số:676091
Bưu cục:Điểm BĐVHX Liêng S’rônh
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Liêng S’Rônh, Huyện Đam Rông (ÐT: 3698013)

Mã số:676071
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phi Liêng
Địa chỉ:Thôn Trung Tâm, Xã Phi Liêng, Huyện Đam Rông (ÐT: 3689502)

Mã số:676051
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đạ K’Nàng
Địa chỉ:Thôn Lăng Tô, Xã Đạ K’Nàng, Huyện Đam Rông (ÐT: 3698502)

Mã số:676047
Bưu cục:Điểm BĐVHX RôMen
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Rô Men, Huyện Đam Rông (ÐT: 3972000)

Mã số:676010
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đạ Tông
Địa chỉ:Thôn Liêng Trang 1, Xã Đạ Tông, Huyện Đam Rông (ÐT: 3616000)

Mã số:676080
Bưu cục:Bưu cục văn phòng Đam Rông
Địa chỉ:Thôn Thôn trung tâm 1, Xã Đạ K’Nàng, Huyện Đam Rông (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *