BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LÂM ĐỒNG-DI LINH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LÂM ĐỒNG-DI LINH

Mã số:673700
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Di Linh
Địa chỉ:Sô´535, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Di Linh, Huyện Di Linh (ÐT: 0633870005)

Mã số:673960
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hòa Ninh
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Hoà Ninh, Huyện Di Linh (ÐT: 3873555)

Mã số:673920
Bưu cục:Điểm BĐVHX Liên Đầm
Địa chỉ:Thôn 8, Xã Liên Đầm, Huyện Di Linh (ÐT: 3791074)

Mã số:674020
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Nam
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Hoà Nam, Huyện Di Linh (ÐT: 3794222)

Mã số:673860
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đinh Trang Hòa
Địa chỉ:Thôn Tôklăn, Xã Đinh Trang Hoà, Huyện Di Linh (ÐT: 3873933)

Mã số:673850
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đinh Trang Thượng
Địa chỉ:Thôn Bờ Jùng, Xã Đinh Trang Thượng, Huyện Di Linh (ÐT: 3790000)

Mã số:674120
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tam Bố
Địa chỉ:Thôn Hiệp Thành 2, Xã Tam Bố, Huyện Di Linh (ÐT: 3872300)

Mã số:673830
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Thượng
Địa chỉ:Thôn 3, Xã Tân Thượng, Huyện Di Linh (ÐT: 3873222)

Mã số:673940
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Trung
Địa chỉ:Thôn 5, Xã Hoà Trung, Huyện Di Linh (ÐT: 3795600)

Mã số:673990
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Bắc
Địa chỉ:Thôn 8, Xã Hoà Bắc, Huyện Di Linh (ÐT: 3796321)

Mã số:673810
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Châu
Địa chỉ:Thôn 5, Xã Tân Châu, Huyện Di Linh (ÐT: 3873002)

Mã số:673790
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Nghĩa
Địa chỉ:Thôn Lộc Châu 1, Xã Tân Nghĩa, Huyện Di Linh (ÐT: 3798089)

Mã số:674090
Bưu cục:Điểm BĐVHX Gia Bắc
Địa chỉ:Thôn K’sá, Xã Gia Bắc, Huyện Di Linh (ÐT: 3870031)

Mã số:674100
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bảo Thuận
Địa chỉ:Thôn Xóm Mới, Xã Bảo Thuận, Huyện Di Linh (ÐT: 3772514)

Mã số:674050
Bưu cục:Điểm BĐVHX Gung Ré
Địa chỉ:Thôn Đăng Rách, Xã Gung Ré, Huyện Di Linh (ÐT: 3772064)

Mã số:673750
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đinh Lạc
Địa chỉ:Thôn Đồng Lạc 2, Xã Đinh Lạc, Huyện Di Linh (ÐT: 3773006)

Mã số:674070
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Điền
Địa chỉ:Thôn Bó Cao, Xã Sơn Điền, Huyện Di Linh (ÐT: 3794333)

Mã số:673770
Bưu cục:Điểm BĐVHX Gia Hiệp
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Gia Hiệp, Huyện Di Linh (ÐT: 3872061)

Mã số:674166
Bưu cục:Hòm thư Công cộng HTCC
Địa chỉ:Thôn 6, Xã Tân Lâm, Huyện Di Linh (ÐT: )

Mã số:674139
Bưu cục:Hòm thư Công cộng HTCC
Địa chỉ:Ngách Lương Thế Vinh, Ngõ Trần Phú, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Di Linh, Huyện Di Linh (ÐT: )

Mã số:673910
Bưu cục:Bưu cục văn phòng Di Linh
Địa chỉ:Đường Hùng Vương, Thị Trấn Di Linh, Huyện Di Linh (ÐT: )

Mã số:674140
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 HCC Di Linh
Địa chỉ:Sô´535, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Di Linh, Huyện Di Linh (ÐT: 02633767222)

Mã số:674167
Bưu cục:Đại lý bưu điện Đại lý 358
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *