BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LÂM ĐỒNG-ĐƠN DƯƠNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LÂM ĐỒNG-ĐƠN DƯƠNG

Mã số:672500
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Đơn Dương
Địa chỉ:Sô´106, Đường 2/4, Thị Trấn Thạnh Mỹ, Huyện Đơn Dương (ÐT: 0633.847361)

Mã số:672570
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Lạc Lâm
Địa chỉ:Thôn Yên Khê Hạ, Xã Lạc Lâm, Huyện Đơn Dương (ÐT: 3630011)

Mã số:672610
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quảng Lập
Địa chỉ:Thôn Quảng Hòa, Xã Quảng Lập, Huyện Đơn Dương (ÐT: 3638008)

Mã số:672520
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ka Đô
Địa chỉ:Thôn Nam Hiệp 1, Xã Ka Đô, Huyện Đơn Dương (ÐT: 3848599)

Mã số:672620
Bưu cục:Điểm BĐVHX Próh
Địa chỉ:Thôn Próh Ngó, Xã P’Ro’h, Huyện Đơn Dương (ÐT: 3639025)

Mã số:672600
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ka Đơn
Địa chỉ:Thôn Ka Đê, Xã K’Đơn, Huyện Đơn Dương (ÐT: 3640080)

Mã số:672580
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đạ Ròn
Địa chỉ:Thôn Suối Thông A1, Xã Đạ Ròn, Huyện Đơn Dương (ÐT: 3620211)

Mã số:672590
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tu Tra
Địa chỉ:Thôn Lạc Thạnh, Xã Tu Tra, Huyện Đơn Dương (ÐT: 3848099)

Mã số:672550
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Dran
Địa chỉ:Sô´16, Đường Lê Lợi, Thị Trấn Đ’Ran, Huyện Đơn Dương (ÐT: 3849002)

Mã số:672530
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lạc Xuân
Địa chỉ:Thôn Lạc Xuân 2, Xã Lạc Xuân, Huyện Đơn Dương (ÐT: 3633636)

Mã số:672551
Bưu cục:Điểm BĐVHX Eo Gió
Địa chỉ:Thôn Phú Thuận1, Thị Trấn Đ’Ran, Huyện Đơn Dương (ÐT: 3626440)

Mã số:672670
Bưu cục:Bưu cục văn phòng Đơn Dương
Địa chỉ:Đường 2/4, Thị Trấn Thạnh Mỹ, Huyện Đơn Dương (ÐT: )

Mã số:672616
Bưu cục:Đại lý bưu điện Lê Thị Minh
Địa chỉ:Thôn Quảng Thuận, Xã Quảng Lập, Huyện Đơn Dương (ÐT: 0926120891)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *