BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LÂM ĐỒNG-HẠ HUOAI

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LÂM ĐỒNG-HẠ HUOAI

Mã số:675800
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Đạ Huoai
Địa chỉ:Sô´02, Khu 3, Thị Trấn Ma Đa Gui, Huyện Đạ Huoai (ÐT: 3874333)

Mã số:675820
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đạm Ri
Địa chỉ:Khu 2, Thị Trấn Đạ M’Ri, Huyện Đạ Huoai (ÐT: 3876500)

Mã số:675910
Bưu cục:Điểm BĐVHX Madaguôil
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Ma Đa Gui, Huyện Đạ Huoai (ÐT: 3874717)

Mã số:675860
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đạm Ri
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Đạ M’Ri, Huyện Đạ Huoai (ÐT: 3876757)

Mã số:675890
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đạ Oai
Địa chỉ:Thôn 4, Xã Đạ Oai, Huyện Đạ Huoai (ÐT: 3874716)

Mã số:675870
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hà Lâm
Địa chỉ:Thôn 3, Xã Hà Lâm, Huyện Đạ Huoai (ÐT: 3876817)

Mã số:675850
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đạ Ploa
Địa chỉ:Thôn 3, Xã Đạ P’Loa, Huyện Đạ Huoai (ÐT: 3876929)

Mã số:675880
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đạ Tồn
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Đạ Tồn, Huyện Đạ Huoai (ÐT: 3874992)

Mã số:675840
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đòan Kết
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Đoàn Kết, Huyện Đạ Huoai (ÐT: 3876060)

Mã số:675936
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phước Lộc
Địa chỉ:Thôn Phước Lạc, Xã Phước Lộc, Huyện Đạ Huoai (ÐT: 3876400)

Mã số:675810
Bưu cục:Bưu cục văn phòng Đạ Huoai
Địa chỉ:Khu 1, Thị Trấn Ma Đa Gui, Huyện Đạ Huoai (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *