BUU DIEN-VNPOST-EMS, Uncategorized

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LÂM ĐỒNG-LẠC DƯƠNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LÂM ĐỒNG-LẠC DƯƠNG

Mã số:672700
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Lạc Dương
Địa chỉ:Khu phố Lang Biang, Thị trấn Lạc Dương, Huyện Lạc Dương (ÐT: 02633839000)

Mã số:672730
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đa Sa
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Đạ Sas, Huyện Lạc Dương (ÐT: 3839241)

Mã số:672740
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đa Nhim
Địa chỉ:Thôn Đa Tro, Xã Đạ Nhim, Huyện Lạc Dương (ÐT: 3839359)

Mã số:672750
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đưng K’ Nớ
Địa chỉ:Thôn Ka No 1, Xã Đưng K’Nớ, Huyện Lạc Dương (ÐT: 3839359)

Mã số:672776
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lat
Địa chỉ:Thôn Datơngít, Xã Lát, Huyện Lạc Dương (ÐT: 3839910)

Mã số:672790
Bưu cục:Bưu cục văn phòng Lạc Dương
Địa chỉ:Khu phố Lang Biang, Thị trấn Lạc Dương, Huyện Lạc Dương (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *