BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LÂM ĐỒNG-LÂM HÀ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LÂM ĐỒNG-LÂM HÀ

Mã số:672800
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Lâm Hà
Địa chỉ:Khu Đồng Tâm, Thị Trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà (ÐT: 3850313)

Mã số:672890
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nam Ban
Địa chỉ:Khu Trưng Vương, Thị Trấn Nam Ban, Huyện Lâm Hà (ÐT: 3852420)

Mã số:673090
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Hà
Địa chỉ:Thôn Liên Trung, Xã Tân Hà, Huyện Lâm Hà (ÐT: 3854000)

Mã số:672960
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Sơn
Địa chỉ:Thôn Ngọc Sơn 3, Xã Phú Sơn, Huyện Lâm Hà (ÐT: 3855000)

Mã số:672850
Bưu cục:Điểm BĐVHX Gia Lâm
Địa chỉ:Thôn 4, Xã Gia Lâm, Huyện Lâm Hà (ÐT: 3852507)

Mã số:672920
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mê Linh
Địa chỉ:Thôn Mê Linh 2, Xã Mê Linh, Huyện Lâm Hà (ÐT: 3852509)

Mã số:672870
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Thanh
Địa chỉ:Thôn Trung Hà, Xã Đông Thanh, Huyện Lâm Hà (ÐT: 3852510)

Mã số:673110
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đan Phượng
Địa chỉ:Thôn Đan Hà, Xã Đan Phượng, Huyện Lâm Hà (ÐT: 3854178)

Mã số:673040
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hoài Đức
Địa chỉ:Thôn Đức Thành, Xã Hoài Đức, Huyện Lâm Hà (ÐT: 3854177)

Mã số:672930
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phi Tô
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Phi Tô, Huyện Lâm Hà (ÐT: 3689086)

Mã số:673020
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Văn
Địa chỉ:Thôn Tân Lập, Xã Tân Văn, Huyện Lâm Hà (ÐT: 3850780)

Mã số:672980
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phúc Thọ
Địa chỉ:Thôn 3, Xã Phúc Thọ, Huyện Lâm Hà (ÐT: 3697204)

Mã số:673000
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Thanh
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Tân Thanh, Huyện Lâm Hà (ÐT: 3697635)

Mã số:673060
Bưu cục:Điểm BĐVHX Liên Hà
Địa chỉ:Thôn Liên Hồ, Xã Liên Hà, Huyện Lâm Hà (ÐT: 3699335)

Mã số:672940
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đạ Đờn
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Đạ Đờn, Huyện Lâm Hà (ÐT: 3851505)

Mã số:673130
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Hà
Địa chỉ:Khu Hai Bà Trưng, Xã Nam Hà, Huyện Lâm Hà (ÐT: 3852840)

Mã số:672807
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Lạc
Địa chỉ:Khu Hòa Lạc, Thị Trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà (ÐT: 3685533)

Mã số:673180
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Hà
Địa chỉ:Thôn Liên Trung, Xã Tân Hà, Huyện Lâm Hà (ÐT: )

Mã số:672860
Bưu cục:Bưu cục văn phòng Lâm Hà
Địa chỉ:Khu Bồ Liêng, Thị Trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *