BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LẠNG SƠN-ĐÌNH LẬP

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LẠNG SƠN-ĐÌNH LẬP

Mã số:247500
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Đình Lập
Địa chỉ:Khu 4, Thị Trấn Đình Lập, Huyện Đình Lập (ÐT: 846372)

Mã số:247650
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Lâm Thái
Địa chỉ:Khu 5, Thị Trấn Nông Trường Thái Bình, Huyện Đình Lập (ÐT: 848102)

Mã số:247600
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đình Lập
Địa chỉ:Thôn Còn Đuống, Xã Đình Lập, Huyện Đình Lập (ÐT: 846430)

Mã số:247570
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bính Xá
Địa chỉ:Thôn Nà Lừa, Xã Bính Xá, Huyện Đình Lập (ÐT: 846318)

Mã số:247670
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lâm Ca
Địa chỉ:Thôn Pắc Vằn, Xã Lâm Ca, Huyện Đình Lập (ÐT: 848105)

Mã số:247660
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cường Lợi
Địa chỉ:Thôn Khe Bó, Xã Cường Lợi, Huyện Đình Lập (ÐT: 846257)

Mã số:247740
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bắc Lãng
Địa chỉ:Thôn Nà Pai, Xã Bắc Lãng, Huyện Đình Lập (ÐT: 849003)

Mã số:247520
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kiên Mộc
Địa chỉ:Thôn Bản Pục, Xã Kiên Mộc, Huyện Đình Lập (ÐT: 849600)

Mã số:247731
Bưu cục:Điểm BĐVHX Châu Sơn
Địa chỉ:Thôn Nà Loỏng, Xã Châu Sơn, Huyện Đình Lập (ÐT: 848936)

Mã số:247564
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bắc Xa
Địa chỉ:Thôn Nà Thuộc, Xã Bắc Xa, Huyện Đình Lập (ÐT: 849661)

Mã số:247643
Bưu cục:Hòm thư Công cộng thái bình
Địa chỉ:Thôn Bản Piềng, Xã Thái Bình, Huyện Đình Lập (ÐT: )

Mã số:247717
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Đồng Thắng
Địa chỉ:Thôn Nà Xoong, Xã Đồng Thắng, Huyện Đình Lập (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *