BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LẠNG SƠN-HỮU LŨNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LẠNG SƠN-HỮU LŨNG

Mã số:246490
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Vân Nham
Địa chỉ:Thôn Phổng, Xã Vân Nham, Huyện Hữu Lũng (ÐT: 828202)

Mã số:246540
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bến Lường
Địa chỉ:Thôn Bến Lường, Xã Minh Sơn, Huyện Hữu Lũng (ÐT: 829401)

Mã số:246100
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Hữu Lũng
Địa chỉ:Khu An Ninh, Thị Trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng (ÐT: 825101)

Mã số:246250
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cai Kinh
Địa chỉ:Thôn Ba Nàng, Xã Cai Kinh, Huyện Hữu Lũng (ÐT: 825759)

Mã số:246200
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Thành
Địa chỉ:Thôn Bắc Lệ, Xã Tân Thành, Huyện Hữu Lũng (ÐT: 726500)

Mã số:246500
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Tiến
Địa chỉ:Thôn Lân Luông, Xã Đồng Tiến, Huyện Hữu Lũng (ÐT: 828209)

Mã số:246180
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hồ Sơn
Địa chỉ:Thôn Na Hoa, Xã Hồ Sơn, Huyện Hữu Lũng (ÐT: 825906)

Mã số:246400
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nhật Tiến
Địa chỉ:Xóm Tân Thịnh, Xã Nhật Tiến, Huyện Hữu Lũng (ÐT: 825613)

Mã số:246570
Bưu cục:Điểm BĐVHX Minh Hòa
Địa chỉ:Xóm Keo, Xã Minh Hoà, Huyện Hữu Lũng (ÐT: 826418)

Mã số:246220
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Sơn
Địa chỉ:Thôn Đồng Liên, Xã Hoà Sơn, Huyện Hữu Lũng (ÐT: 726553)

Mã số:246290
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Vượng
Địa chỉ:Thôn Gốc Sau, Xã Yên Vượng, Huyện Hữu Lũng (ÐT: 825614)

Mã số:246520
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đô Lương
Địa chỉ:Thôn Cốc Lùng, Xã Đô Lương, Huyện Hữu Lũng (ÐT: 828326)

Mã số:246360
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Bình
Địa chỉ:Thôn Đồng Bụt, Xã Yên Bình, Huyện Hữu Lũng (ÐT: 726001)

Mã số:246450
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Sơn
Địa chỉ:Thôn Niêng, Xã Thanh Sơn, Huyện Hữu Lũng (ÐT: 828336)

Mã số:246470
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thiện Kỵ
Địa chỉ:Thôn Quyết Thắng, Xã Thiện Kỵ, Huyện Hữu Lũng (ÐT: 828293)

Mã số:246429
Bưu cục:Điểm BĐVHX Minh Tiến
Địa chỉ:Thôn Nhị Liên, Xã Minh Tiến, Huyện Hữu Lũng (ÐT: 828561)

Mã số:246356
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hoà Bình
Địa chỉ:Thôn Vĩnh Yên, Xã Hoà Bình, Huyện Hữu Lũng (ÐT: 726068)

Mã số:246318
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Thịnh
Địa chỉ:Thôn Làng Chùa, Xã Yên Thịnh, Huyện Hữu Lũng (ÐT: 725340)

Mã số:246341
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hữu Liên
Địa chỉ:Thôn Làng Cướm, Xã Hữu Liên, Huyện Hữu Lũng (ÐT: 725401)

Mã số:246278
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Yên Sơn
Địa chỉ:Thôn Trục Bây, Xã Yên Sơn, Huyện Hữu Lũng (ÐT: )

Mã số:246631
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Hòa Lạc
Địa chỉ:Thôn Việt Thắng Hang Đỏ, Xã Hoà Lạc, Huyện Hữu Lũng (ÐT: )

Mã số:246447
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Tân Lập
Địa chỉ:Thôn Đồng Sinh, Xã Tân Lập, Huyện Hữu Lũng (ÐT: )

Mã số:246388
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Quyết Thắng
Địa chỉ:Thôn Kép 2, Xã Quyết Thắng, Huyện Hữu Lũng (ÐT: )

Mã số:246607
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Hòa Thắng
Địa chỉ:Thôn Suối Ngang 1, Xã Hoà Thắng, Huyện Hữu Lũng (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *