BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LẠNG SƠN-TRÀNG ĐỊNH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LẠNG SƠN-TRÀNG ĐỊNH

Mã số:243100
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Tràng Định
Địa chỉ:Khu 2, Thị Trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định (ÐT: 883005)

Mã số:243690
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bình Độ
Địa chỉ:Khu Chợ Bình Độ., Xã Quốc Việt, Huyện Tràng Định (ÐT: 887713)

Mã số:243260
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Quốc Khánh
Địa chỉ:Thôn Long Thịnh, Xã Quốc Khánh, Huyện Tràng Định (ÐT: 887967)

Mã số:243480
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Tiến
Địa chỉ:Thôn Áng Mò, Xã Tân Tiến, Huyện Tràng Định (ÐT: 883011)

Mã số:243150
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trung Thành
Địa chỉ:Thôn Pá Pàu, Xã Trung Thành, Huyện Tràng Định (ÐT: 887008)

Mã số:243310
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tri Phương
Địa chỉ:Thôn Kéo Quân, Xã Tri Phương, Huyện Tràng Định (ÐT: 883283)

Mã số:243660
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kháng Chiến
Địa chỉ:Thôn Đoỏng Pán, Xã Kháng Chiến, Huyện Tràng Định (ÐT: 883381)

Mã số:243350
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chi Lăng
Địa chỉ:Thôn Đâư Linh, Xã Chi Lăng, Huyện Tràng Định (ÐT: 883281)

Mã số:243110
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đại Đồng
Địa chỉ:Thôn Pò Bó, Xã Đại Đồng, Huyện Tràng Định (ÐT: 883119)

Mã số:243640
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hùng Việt
Địa chỉ:Thôn Bản Nhàn, Xã Hùng Việt, Huyện Tràng Định (ÐT: 883425)

Mã số:243610
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hùng Sơn
Địa chỉ:Thôn Nà Chùa, Xã Hùng Sơn, Huyện Tràng Định (ÐT: 883644)

Mã số:243510
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kim Đồng
Địa chỉ:Thôn Nà Thà, Xã Kim Đồng, Huyện Tràng Định (ÐT: 783901)

Mã số:243232
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Tân Minh
Địa chỉ:Thôn Nà Lẹng, Xã Tân Minh, Huyện Tràng Định (ÐT: )

Mã số:243449
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Đoàn kết
Địa chỉ:Thôn Nà Slèo, Xã Đoàn Kết, Huyện Tràng Định (ÐT: )

Mã số:243568
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Tân Yên
Địa chỉ:Thôn Pác Mười, Xã Tân Yên, Huyện Tràng Định (ÐT: )

Mã số:243409
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Vĩnh tiến
Địa chỉ:Thôn Phiêng Sâu, Xã Vĩnh Tiến, Huyện Tràng Định (ÐT: )

Mã số:243428
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Khánh Long
Địa chỉ:Thôn Khuổi Bây B, Xã Khánh Long, Huyện Tràng Định (ÐT: )

Mã số:243468
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Cao Minh
Địa chỉ:Thôn Vằng Can, Xã Cao Minh, Huyện Tràng Định (ÐT: )

Mã số:243391
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Chí Minh
Địa chỉ:Thôn Cốc Toòng, Xã Chí Minh, Huyện Tràng Định (ÐT: )

Mã số:243251
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Đội Cấn
Địa chỉ:Thôn Nà Phai, Xã Đội Cấn, Huyện Tràng Định (ÐT: )

Mã số:243717
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Quốc Việt
Địa chỉ:Khu Chợ Bình Độ., Xã Quốc Việt, Huyện Tràng Định (ÐT: )

Mã số:243550
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Bắc ái
Địa chỉ:Thôn Khuổi Vai, Xã Bắc Ái, Huyện Tràng Định (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *