BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LẠNG SƠN-VĂN LÃNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LẠNG SƠN-VĂN LÃNG

Mã số:242500
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Văn Lãng
Địa chỉ:Khu 3, Thị Trấn Na Sầm, Huyện Văn Lãng (ÐT: 880209)

Mã số:242910
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Thanh
Địa chỉ:Khu 1, Xã Tân Thanh, Huyện Văn Lãng (ÐT: 888258)

Mã số:242600
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thụy Hùng
Địa chỉ:Thôn Pác Cáy, Xã Thụy Hùng, Huyện Văn Lãng (ÐT: 881101)

Mã số:242750
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hội Hoan
Địa chỉ:Thôn Bản Kìa, Xã Hội Hoan, Huyện Văn Lãng (ÐT: 780400)

Mã số:242680
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Việt
Địa chỉ:Thôn Bản Quan, Xã Tân Việt, Huyện Văn Lãng (ÐT: 780100)

Mã số:242890
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nhạc Kỳ
Địa chỉ:Thôn Nà Éc, Xã Nhạc Kỳ, Huyện Văn Lãng (ÐT: 832362)

Mã số:242770
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thành Hòa
Địa chỉ:Thôn Bản Mìn, Xã Thành Hoà, Huyện Văn Lãng (ÐT: 880097)

Mã số:242550
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Hùng
Địa chỉ:Thôn Bản Hu Ngoài, Xã An Hùng, Huyện Văn Lãng (ÐT: 880544)

Mã số:242720
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Lang
Địa chỉ:Thôn Pò Lâu, Xã Tân Lang, Huyện Văn Lãng (ÐT: 880466)

Mã số:242930
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Mỹ
Địa chỉ:Thôn Tà Lài, Xã Tân Mỹ, Huyện Văn Lãng (ÐT: 781606)

Mã số:242650
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trùng Quán
Địa chỉ:Thôn Lũng Vài, Xã Trùng Quán, Huyện Văn Lãng (ÐT: 880154)

Mã số:242870
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hoàng Văn Thụ
Địa chỉ:Khu Chợ Văn Thụ, Xã Hoàng Văn Thụ, Huyện Văn Lãng (ÐT: 781600)

Mã số:242860
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hồng Thái
Địa chỉ:Thôn Bản Nhùng, Xã Hồng Thái, Huyện Văn Lãng (ÐT: 782302)

Mã số:242711
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bắc La
Địa chỉ:Thôn Nặm Shù, Xã Bắc La, Huyện Văn Lãng (ÐT: 0)

Mã số:242782
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Thành Hòa
Địa chỉ:Thôn Nặm Táu, Xã Thành Hoà, Huyện Văn Lãng (ÐT: )

Mã số:242802
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Gia Miễn
Địa chỉ:Thôn Bản Cáp, Xã Gia Miễn, Huyện Văn Lãng (ÐT: )

Mã số:242762
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Hội Hoan
Địa chỉ:Thôn Háng Van, Xã Hội Hoan, Huyện Văn Lãng (ÐT: )

Mã số:242747
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Tân Tác
Địa chỉ:Thôn Bản Cấn, Xã Tân Tác, Huyện Văn Lãng (ÐT: )

Mã số:242587
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Thanh Long
Địa chỉ:Thôn Pác Cú, Xã Thanh Long, Huyện Văn Lãng (ÐT: )

Mã số:242638
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Trùng Khánh
Địa chỉ:Thôn Manh Trên, Xã Trùng Khánh, Huyện Văn Lãng (ÐT: )

Mã số:242960
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Hồng Thái
Địa chỉ:Thôn Bản Nhùng, Xã Hồng Thái, Huyện Văn Lãng (ÐT: )

Mã số:242840
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Hoàng Việt
Địa chỉ:Thôn Nà Áng, Xã Hoàng Việt, Huyện Văn Lãng (ÐT: )

Mã số:242816
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Nam La
Địa chỉ:Thôn Đồng Tâm, Xã Nam La, Huyện Văn Lãng (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *