BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LẠNG SƠN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LẠNG SƠN

Mã số:240000
Bưu cục:Bưu cục cấp 1 GD Cấp 1 Lạng Sơn
Địa chỉ:Sô´49, Đường Lê Lợi, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn (ÐT: 0253810338)

Mã số:241000
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cửa Đông
Địa chỉ:Sô´12, Đường Hùng Vương, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn (ÐT: 810273)

Mã số:241350
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Kỳ Lừa
Địa chỉ:Sô´06, Ngõ 1, Đường Lê Lai, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn (ÐT: 712707)

Mã số:241260
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mai Pha
Địa chỉ:Thôn Trung Cấp, Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn (ÐT: 870117)

Mã số:241520
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hoàng Đồng
Địa chỉ:Thôn Hoàng Tân, Xã Hoàng Đồng, Thành phố Lạng Sơn (ÐT: 890440)

Mã số:241550
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quảng Lạc
Địa chỉ:Bản Loỏng, Xã Quảng Lạc, Thành phố Lạng Sơn (ÐT: 813611)

Mã số:240900
Bưu cục:Bưu cục văn phòng Hệ 1 Lạng Sơn
Địa chỉ:Đường Hùng Vương, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn (ÐT: 810338)

Mã số:241640
Bưu cục:Kiốt bưu điện Lê lai
Địa chỉ:Đường Trần Phú, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn (ÐT: 0253.712545)

Mã số:241280
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Mai Phai
Địa chỉ:Thôn Khòn Khuyên, Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *