BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LÀO CAI-BẮC HÀ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LÀO CAI-BẮC HÀ

Mã số:331000
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Bắc Hà
Địa chỉ:Sô´096, Đường Ngọc Uyển, Thị Trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà (ÐT: 880200)

Mã số:331390
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bảo Nhai
Địa chỉ:Thôn Bảo Tân, Xã Bảo Nhai, Huyện Bắc Hà (ÐT: 3864220)

Mã số:331200
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lùng Phình
Địa chỉ:Thôn Lùng Phìn, Xã Lùng Phìn, Huyện Bắc Hà (ÐT: 3513047)

Mã số:331180
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lầu Thí Ngài
Địa chỉ:Thôn Lử Chồ 2, Xã Lầu Thí Ngài, Huyện Bắc Hà (ÐT: 3513026)

Mã số:331360
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bản Phố
Địa chỉ:Thôn Bản Phố 2b, Xã Bản Phố, Huyện Bắc Hà (ÐT: 3513095)

Mã số:331030
Bưu cục:Điểm BĐVHX Na Hối
Địa chỉ:Thôn Na Hối Tày, Xã Na Hối, Huyện Bắc Hà (ÐT: 0214 3513099)

Mã số:331220
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nậm Mòn
Địa chỉ:Thôn Làng Mương, Xã Nậm Mòn, Huyện Bắc Hà (ÐT: 3505001)

Mã số:331140
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tả Van Chư
Địa chỉ:Thôn Tẩn Chư, Xã Tả Van Chư, Huyện Bắc Hà (ÐT: 3505564)

Mã số:331300
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cốc Lầu
Địa chỉ:Thôn Hà Tiên, Xã Cốc Lầu, Huyện Bắc Hà (ÐT: 3535816)

Mã số:331090
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bản Liền
Địa chỉ:Thôn Bản Liền, Xã Bản Liền, Huyện Bắc Hà (ÐT: 3513737)

Mã số:331340
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nậm Đét
Địa chỉ:Thôn Tống Hạ, Xã Nậm Đét, Huyện Bắc Hà (ÐT: 3513747)

Mã số:331320
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nậm Khánh
Địa chỉ:Thôn Nậm Khánh, Xã Nậm Khánh, Huyện Bắc Hà (ÐT: 3535863)

Mã số:331120
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thải Giàng Phố
Địa chỉ:Thôn Sân Bay 1, Xã Thải Giàng Phố, Huyện Bắc Hà (ÐT: 3505052)

Mã số:331160
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hoàng Thu Phố
Địa chỉ:Thôn Hoa Chéo Chải, Xã Hoàng Thu Phố, Huyện Bắc Hà (ÐT: 3505004)

Mã số:331370
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tà Chải
Địa chỉ:Thôn Nậm Châu, Xã Tà Chải, Huyện Bắc Hà (ÐT: 3513008)

Mã số:331072
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lùng Cải
Địa chỉ:Thôn Sản Lùng Chính, Xã Lùng Cải, Huyện Bắc Hà (ÐT: 3535940)

Mã số:331253
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cốc Ly
Địa chỉ:Thôn Thẩm Phúc, Xã Cốc Ly, Huyện Bắc Hà (ÐT: 3888300)

Mã số:331268
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bản Cái
Địa chỉ:Thôn Nậm Hành, Xã Bản Cái, Huyện Bắc Hà (ÐT: 3513118)

Mã số:331084
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bản Già
Địa chỉ:Thôn Bản Già, Xã Bản Già, Huyện Bắc Hà (ÐT: 3535780)

Mã số:331117
Bưu cục:Hòm thư Công cộng UBND xã Tả Củ Tỷ
Địa chỉ:Thôn Sông Lấm, Xã Tả Củ Tỷ, Huyện Bắc Hà (ÐT: )

Mã số:331291
Bưu cục:Hòm thư Công cộng UBND xã Nậm Lúc
Địa chỉ:Thôn Nàng Cảng, Xã Nậm Lúc, Huyện Bắc Hà (ÐT: )

Mã số:331269
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Bản Cái
Địa chỉ:Thôn Cô Tông, Xã Bản Cái, Huyện Bắc Hà (ÐT: )

Mã số:331349
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Nậm Đét
Địa chỉ:Thôn Nậm Đét, Xã Nậm Đét, Huyện Bắc Hà (ÐT: )

Mã số:331328
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Nậm Khánh
Địa chỉ:Thôn Nậm Tồn, Xã Nậm Khánh, Huyện Bắc Hà (ÐT: )

Mã số:331152
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Tả Van Chư
Địa chỉ:Thôn Tẩn Chư, Xã Tả Van Chư, Huyện Bắc Hà (ÐT: )

Mã số:331132
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Thải Giàng Phố
Địa chỉ:Thôn Sân Bay 1, Xã Thải Giàng Phố, Huyện Bắc Hà (ÐT: )

Mã số:331420
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐH Bắc Hà
Địa chỉ:Sô´096, Đường Ngọc Uyển, Thị Trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà (ÐT: 3880311)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *