BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LÀO CAI-BẢO THẮNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LÀO CAI-BẢO THẮNG

Mã số:334100
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Bảo Thắng
Địa chỉ:Sô´072, Đường 19 Tháng 5 – Khu 2, Thị Trấn Phố Lu, Huyện Bảo Thắng (ÐT: 3862250)

Mã số:334150
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phong Hải
Địa chỉ:Thôn 1, Thị trấn Nông trường Phong Hải, Huyện Bảo Thắng (ÐT: 3865162)

Mã số:334330
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bắc Ngầm
Địa chỉ:Thôn Bắc Ngầm, Xã Xuân Quang, Huyện Bảo Thắng (ÐT: 02143 864430)

Mã số:334460
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Gia phú
Địa chỉ:Thôn Phú Xuân, Xã Gia Phú, Huyện Bảo Thắng (ÐT: 3859 204)

Mã số:334400
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Hải
Địa chỉ:Thôn An Tiến, Xã Sơn Hải, Huyện Bảo Thắng (ÐT: 3862514)

Mã số:334260
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Nhuận
Địa chỉ:Thôn Phú Hà 1, Xã Phú Nhuận, Huyện Bảo Thắng (ÐT: 3863218)

Mã số:334180
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bản Cầm
Địa chỉ:Thôn Na Năng, Xã Bản Cầm, Huyện Bảo Thắng (ÐT: 3865501)

Mã số:334380
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Hà
Địa chỉ:Thôn An Hồng, Xã Sơn Hà, Huyện Bảo Thắng (ÐT: 3862696)

Mã số:334101
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phố Lu
Địa chỉ:Thôn An Thành, Xã Phố Lu, Huyện Bảo Thắng (ÐT: 3862697)

Mã số:334190
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trì Quang
Địa chỉ:Thôn Trì Thượng 1, Xã Trì Quang, Huyện Bảo Thắng (ÐT: 3862698)

Mã số:334520
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phong Niên
Địa chỉ:Thôn Cốc Sâm 1, Xã Phong Niên, Huyện Bảo Thắng (ÐT: 3864388)

Mã số:334310
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bản Phiệt
Địa chỉ:Thôn Bản Phiệt, Xã Bản Phiệt, Huyện Bảo Thắng (ÐT: 3868018)

Mã số:334220
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thái Niên
Địa chỉ:Thôn Đo Trong, Xã Thái Niên, Huyện Bảo Thắng (ÐT: 3503001)

Mã số:334130
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tẳng Loỏng
Địa chỉ:Khu Phố 3, Thị Trấn Tằng Loỏng, Huyện Bảo Thắng (ÐT: 3863154)

Mã số:334420
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Giao
Địa chỉ:Thôn Giao Bình, Xã Xuân Giao, Huyện Bảo Thắng (ÐT: 3863493)

Mã số:334381
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Tà Hả 1 xã Sơn Hà
Địa chỉ:Thôn Tả Hà 1, Xã Sơn Hà, Huyện Bảo Thắng (ÐT: )

Mã số:334102
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Khu Phú Thịnh
Địa chỉ:Đường Cách Mạng Tháng 8 – Khu 4, Thị Trấn Phố Lu, Huyện Bảo Thắng (ÐT: )

Mã số:334118
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Cạnh Ga phố Lu
Địa chỉ:Đường Lê Hồng Phong-khu 1, Thị Trấn Phố Lu, Huyện Bảo Thắng (ÐT: )

Mã số:334125
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐH Bảo Thắng
Địa chỉ:Sô´072, Đường 19 Tháng 5 – Khu 2, Thị Trấn Phố Lu, Huyện Bảo Thắng (ÐT: 3862253)

Mã số:334360
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Xuân Quang
Địa chỉ:Thôn Làng Bạc, Xã Xuân Quang, Huyện Bảo Thắng (ÐT: 0203862190)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *