BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LÀO CAI-BẢO YÊN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LÀO CAI-BẢO YÊN

Mã số:335300
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Bảo Yên
Địa chỉ:Tổ Dân Phố 5b, Thị Trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên (ÐT: 3876181)

Mã số:335730
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bảo Hà
Địa chỉ:Bản Liên Hà 2, Xã Bảo Hà, Huyện Bảo Yên (ÐT: 3879244)

Mã số:335360
Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Khánh
Địa chỉ:Thôn Trĩ Trong, Xã Long Khánh, Huyện Bảo Yên (ÐT: 3878134)

Mã số:335590
Bưu cục:Điểm BĐVHX Điện Quan
Địa chỉ:Thôn Bản 3, Xã Điện Quan, Huyện Bảo Yên (ÐT: 3506092)

Mã số:335660
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Sơn
Địa chỉ:Thôn Bản Bát, Xã Yên Sơn, Huyện Bảo Yên (ÐT: 3511595)

Mã số:335570
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Dương
Địa chỉ:Thôn Bản Mủng, Xã Tân Dương, Huyện Bảo Yên (ÐT: 3519238)

Mã số:335460
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Yên
Địa chỉ:Thôn Pác Mạc, Xã Vĩnh Yên, Huyện Bảo Yên (ÐT: 3519089)

Mã số:335710
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lương Sơn
Địa chỉ:Thôn Bản Phịa 1, Xã Lương Sơn, Huyện Bảo Yên (ÐT: 3506249)

Mã số:335610
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thượng Hà
Địa chỉ:Thôn Mai Đào 1, Xã Thượng Hà, Huyện Bảo Yên (ÐT: 3506120)

Mã số:335400
Bưu cục:Điểm BĐVHX Việt Tiến
Địa chỉ:Thôn Gia Thượng, Xã Việt Tiến, Huyện Bảo Yên (ÐT: 3506064)

Mã số:335640
Bưu cục:Điểm BĐVHX Minh Tân
Địa chỉ:Thôn Minh Hải, Xã Minh Tân, Huyện Bảo Yên (ÐT: 3506321)

Mã số:335490
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Hòa
Địa chỉ:Thôn Bản Vắc, Xã Xuân Hoà, Huyện Bảo Yên (ÐT: 3506391)

Mã số:335540
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Thượng
Địa chỉ:Thôn Làng Vành 4, Xã Xuân Thượng, Huyện Bảo Yên (ÐT: 0203506429)

Mã số:335380
Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Phúc
Địa chỉ:Thôn Nà Phát, Xã Long Phúc, Huyện Bảo Yên (ÐT: 3506390)

Mã số:335420
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Tiến
Địa chỉ:Thôn Thác Xa 1, Xã Tân Tiến, Huyện Bảo Yên (ÐT: 3724983)

Mã số:335760
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kim Sơn
Địa chỉ:Thôn Tân Văn 1, Xã Kim Sơn, Huyện Bảo Yên (ÐT: 3506047)

Mã số:335680
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cam Cọn
Địa chỉ:Thôn Tân Tiến, Xã Cam Cọn, Huyện Bảo Yên (ÐT: 3506063)

Mã số:335457
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa Đô
Địa chỉ:Thôn Nà Đình, Xã Nghĩa Đô, Huyện Bảo Yên (ÐT: 3900801)

Mã số:335629
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Thượng Hà
Địa chỉ:Thôn Mai Đào 1, Xã Thượng Hà, Huyện Bảo Yên (ÐT: )

Mã số:335350
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐH Bảo Yên
Địa chỉ:Tổ Dân Phố 5b, Thị Trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên (ÐT: 3876223)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *