BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LÀO CAI-BÁT XÁT

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LÀO CAI-BÁT XÁT

Mã số:332910
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bản Vược
Địa chỉ:Thôn Đội 1, Xã Bản Vược, Huyện Bát Xát (ÐT: 3883 024)

Mã số:332770
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trịnh Tường
Địa chỉ:Thôn Phố Mới 1, Xã Trịnh Tường , Huyện Bát Xát (ÐT: 3903616)

Mã số:332810
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bản Xèo
Địa chỉ:Thôn Thành Sơn, Xã Bản Xèo, Huyện Bát Xát (ÐT: 3903456)

Mã số:332740
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cốc Mỳ
Địa chỉ:Thôn Bàu Bàng, Xã Cốc Mỳ, Huyện Bát Xát (ÐT: 3501020)

Mã số:332860
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quang Kim
Địa chỉ:Thôn An Thành, Xã Quang Kim, Huyện Bát Xát (ÐT: 3883377)

Mã số:332930
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bản Qua
Địa chỉ:Thôn Bản Vai, Xã Bản Qua, Huyện Bát Xát (ÐT: 3883366)

Mã số:332890
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mường Vi
Địa chỉ:Thôn Làng Mới, Xã Mường Vi, Huyện Bát Xát (ÐT: 3883858)

Mã số:332840
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cốc San
Địa chỉ:Thôn Tòng Chú 3, Xã Cốc San, Huyện Bát Xát (ÐT: 3742012)

Mã số:332710
Bưu cục:Điểm BĐVHX Y Tý
Địa chỉ:Thôn Ngải Chồ, Xã Y Tý, Huyện Bát Xát (ÐT: 3501304)

Mã số:332700
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngải Thầu
Địa chỉ:Thôn Phìn Chải, Xã Ngải Thầu, Huyện Bát Xát (ÐT: 3501215)

Mã số:332500
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Bát Xát
Địa chỉ:Sô´101, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Bát Xát, Huyện Bát Xát (ÐT: 3883063/3783666)

Mã số:332836
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mường Hum
Địa chỉ:Thôn Mường Hum, Xã Mường Hum, Huyện Bát Xát (ÐT: 3774260)

Mã số:332695
Bưu cục:Điểm BĐVHX Dền Sáng
Địa chỉ:Thôn Nậm Giàng 1, Xã Dền Sáng, Huyện Bát Xát (ÐT: 3717148)

Mã số:332635
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nậm Pung
Địa chỉ:Thôn Nậm Pung, Xã Nậm Pung, Huyện Bát Xát (ÐT: 3717146)

Mã số:332589
Bưu cục:Điểm BĐVHX A Mú Sung
Địa chỉ:Thôn Y Giang, Xã A Mú Sung, Huyện Bát Xát (ÐT: 3774050)

Mã số:332561
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nậm Chạc
Địa chỉ:Thôn Nậm Trạc 1, Xã Nậm Trạc, Huyện Bát Xát (ÐT: 3717428)

Mã số:332627
Bưu cục:Điểm BĐVHX Pa Cheo
Địa chỉ:Thôn Kim Sáng Hồ, Xã Pa Cheo, Huyện Bát Xát (ÐT: 3717260)

Mã số:332544
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phìn Ngan
Địa chỉ:Thôn Van Hồ, Xã Phìn Ngan, Huyện Bát Xát (ÐT: 3783100)

Mã số:332577
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tòng Sành
Địa chỉ:Thôn Chu Cang Hồ, Xã Tòng Sành, Huyện Bát Xát (ÐT: 3501002)

Mã số:332608
Bưu cục:Điểm BĐVHX A Lù
Địa chỉ:Thôn Ngải Chồ, Xã A Lù, Huyện Bát Xát (ÐT: 3717274)

Mã số:332678
Bưu cục:Hòm thư Công cộng UBND xã Sàng Ma Sáo
Địa chỉ:Thôn Mà Mủ Sử 1, Xã Sàng Ma Sáo, Huyện Bát Xát (ÐT: )

Mã số:332649
Bưu cục:Điểm BĐVHX UBND xã Dền Thàng
Địa chỉ:Thôn Tả Phìn, Xã Dền Thàng, Huyện Bát Xát (ÐT: )

Mã số:332562
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Nậm Trạc
Địa chỉ:Thôn Nậm Trạc 1, Xã Nậm Trạc, Huyện Bát Xát (ÐT: )

Mã số:332636
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Nậm Pung
Địa chỉ:Thôn Nậm Pung, Xã Nậm Pung, Huyện Bát Xát (ÐT: )

Mã số:332707
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Ngải Thầu
Địa chỉ:Thôn Chin Chu Lìn, Xã Ngải Thầu, Huyện Bát Xát (ÐT: )

Mã số:332628
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Pa Cheo
Địa chỉ:Thôn Tả Pa Cheo 1, Xã Pa Cheo, Huyện Bát Xát (ÐT: )

Mã số:332990
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐH Bát Xát
Địa chỉ:Sô´101, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Bát Xát, Huyện Bát Xát (ÐT: 3883062)

Mã số:332666
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trung Lèng Hồ
Địa chỉ:Thôn Phìn Páo, Xã Trung Lèng Hồ, Huyện Bát Xát (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *