BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LÀO CAI-MƯỜNG KHƯƠNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LÀO CAI-MƯỜNG KHƯƠNG

Mã số:331900
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Mường Khương
Địa chỉ:Sô´282, Thôn Phố Cũ, Thị trấn Mường Khương, Huyện Mường Khương (ÐT: 3881239)

Mã số:332260
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bản Lầu (ĐBĐ-VHX)
Địa chỉ:Thôn Trung Tâm Bản Lầu, Xã Bản Lầu, Huyện Mường Khương (ÐT: 3886 200)

Mã số:332000
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Bình
Địa chỉ:Thôn Trung Tâm Xã, Xã Thanh Bình, Huyện Mường Khương (ÐT: 3504004)

Mã số:332070
Bưu cục:Điểm BĐVHX Pha Long
Địa chỉ:Thôn Phố Pha Long 1, Xã Pha Long, Huyện Mường Khương (ÐT: 3881402)

Mã số:332300
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bản Sen
Địa chỉ:Thôn Bản Sen, Xã Bản Xen, Huyện Mường Khương (ÐT: 3886138)

Mã số:331901
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lùng Vai
Địa chỉ:Thôn Lùng Vai A, Xã Lùng Vai, Huyện Mường Khương (ÐT: 3886137)

Mã số:332050
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lùng Khấu Nhin
Địa chỉ:Thôn Sín Lùng Chải, Xã Lùng Khấu Nhin, Huyện Mường Khương (ÐT: 3504166)

Mã số:332160
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cao Sơn
Địa chỉ:Thôn Lồ Suối Tủng, Xã Cao Sơn, Huyện Mường Khương (ÐT: 3504006)

Mã số:332120
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tả Ngải Chồ
Địa chỉ:Thôn Tả Lủ, Xã Tả Ngải Chồ, Huyện Mường Khương (ÐT: 3724300)

Mã số:331970
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nấm Lư
Địa chỉ:Thôn Pạc Ngam, Xã Nấm Lư, Huyện Mường Khương (ÐT: 3881908)

Mã số:332020
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nậm Chảy
Địa chỉ:Thôn Sản Lùng Phìn, Xã Nậm Chảy, Huyện Mường Khương (ÐT: 3504002)

Mã số:331940
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tung Chung Phố
Địa chỉ:Thôn Hàm Rồng, Xã Tung Chung Phố, Huyện Mường Khương (ÐT: )

Mã số:332151
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tả Gia Khâu
Địa chỉ:Thôn Thải Giàng Sán, Xã Tả Gia Khâu, Huyện Mường Khương (ÐT: 3762800)

Mã số:332189
Bưu cục:Điểm BĐVHX La Pán Tẩn
Địa chỉ:Thôn Tỉn Thàng, Xã La Pán Thẩn, Huyện Mường Khương (ÐT: 3504063)

Mã số:332116
Bưu cục:Hòm thư Công cộng UBND Xã Dìn Chin
Địa chỉ:Thôn Dìn Chin, Xã Dìn Chin, Huyện Mường Khương (ÐT: )

Mã số:332209
Bưu cục:Hòm thư Công cộng UBND xã Tả Thàng
Địa chỉ:Thôn Lầu Thí Chải, Xã Tả Thàng, Huyện Mường Khương (ÐT: )

Mã số:332153
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Tả Gia Khâu
Địa chỉ:Thôn Thải Giàng Sán, Xã Tả Gia Khâu, Huyện Mường Khương (ÐT: )

Mã số:332250
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐH Mường Khương
Địa chỉ:Sô´282, Thôn Phố Cũ, Thị trấn Mường Khương, Huyện Mường Khương (ÐT: 3881236)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *