BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LÀO CAI-SA PA

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LÀO CAI-SA PA

Mã số:333100
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Sapa
Địa chỉ:Đường Điện Biên Phủ, Thị Trấn Sa Pa, Huyện Sa Pa (ÐT: 3871298/3873089)

Mã số:333101
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cầu Mây
Địa chỉ:Sô´020, Đường Cầu Mây, Thị Trấn Sa Pa, Huyện Sa Pa (ÐT: 3871247)

Mã số:333220
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sử Pán
Địa chỉ:Thôn Hòa Sử Pán 1, Xã Sử Pán, Huyện Sa Pa (ÐT: 3717983)

Mã số:333190
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sa Pả
Địa chỉ:Thôn Giàng Tra, Xã Sa Pả, Huyện Sa Pa (ÐT: 3717982)

Mã số:333300
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tả Phìn
Địa chỉ:Thôn Sả Xéng, Xã Tả Phìn, Huyện Sa Pa (ÐT: 3717981)

Mã số:333200
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tả Van
Địa chỉ:Thôn Tả Van Dáy, Xã Tả Van, Huyện Sa Pa (ÐT: 3502066)

Mã số:333230
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trung Trải
Địa chỉ:Thôn Chu Lìn 2, Xã Trung Trải, Huyện Sa Pa (ÐT: 3717987)

Mã số:333140
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bản Hồ
Địa chỉ:Thôn Bản Dền, Xã Bản Hồ, Huyện Sa Pa (ÐT: 3502079)

Mã số:333102
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ô Quý Hồ
Địa chỉ:Tổ Dân Phố Số 13, Thị Trấn Sa Pa, Huyện Sa Pa (ÐT: 38717980)

Mã số:333260
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bản Khoang
Địa chỉ:Thôn Can Hồ A, Xã Bản Khoang, Huyện Sa Pa (ÐT: 377878)

Mã số:333275
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tả Giàng Phình
Địa chỉ:Thôn Móng Xóa, Xã Tả Giàng Phình, Huyện Sa Pa (ÐT: 3717985)

Mã số:333123
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Kim
Địa chỉ:Thôn Bản Kim, Xã Thanh Kim, Huyện Sa Pa (ÐT: 3502160)

Mã số:333285
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lao Chải
Địa chỉ:Thôn Lý Lao Chải, Xã Lao Chải, Huyện Sa Pa (ÐT: 3502387)

Mã số:333136
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bản Phùng
Địa chỉ:Thôn Bản Sái, Xã Bản Phùng, Huyện Sa Pa (ÐT: 3502932)

Mã số:333293
Bưu cục:Điểm BĐVHX San Sả Hồ
Địa chỉ:Thôn Cát Cát, Xã San Sả Hồ, Huyện Sa Pa (ÐT: 3771984)

Mã số:333214
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hầu Thào
Địa chỉ:Thôn Thào Hầu Dến, Xã Hầu Thào, Huyện Sa Pa (ÐT: 3502257)

Mã số:333162
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nâm Cang
Địa chỉ:Thôn Nậm Cang, Xã Nậm Cang, Huyện Sa Pa (ÐT: 3502064)

Mã số:333175
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nâm Sài
Địa chỉ:Thôn Bản Sài, Xã Nậm Sài, Huyện Sa Pa (ÐT: 3502062)

Mã số:333154
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Phú
Địa chỉ:Thôn Mường Bo, Xã Thanh Phú, Huyện Sa Pa (ÐT: 3771001)

Mã số:333185
Bưu cục:Hòm thư Công cộng UBND xã Suối Thầu
Địa chỉ:Thôn Bản Pho, Xã Suối Thầu, Huyện Sa Pa (ÐT: )

Mã số:333322
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hàm Rồng
Địa chỉ:Sô´006, Đường Thạch Sơn, Thị Trấn Sa Pa, Huyện Sa Pa (ÐT: 3872368)

Mã số:333325
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐH Sa Pa
Địa chỉ:Đường Điện Biên Phủ, Thị Trấn Sa Pa, Huyện Sa Pa (ÐT: 3873788)

Mã số:333315
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Sa Pa
Địa chỉ:Đường Điện Biên Phủ, Thị Trấn Sa Pa, Huyện Sa Pa (ÐT: 0203871298)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *