BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LÀO CAI-VĂN BÀN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LÀO CAI-VĂN BÀN

Mã số:334700
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Văn Bàn
Địa chỉ:Tổ Dân Phố 7, Thị Trấn Khánh Yên, Huyện Văn Bàn (ÐT: 3882102)

Mã số:335120
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Võ Lao
Địa chỉ:Thị tứ Võ Lao, Xã Võ Lao, Huyện Văn Bàn (ÐT: 0214 3863 689)

Mã số:334860
Bưu cục:Điểm BĐVHX Khánh Yên Thượng
Địa chỉ:Thôn Yên Thành, Xã Khánh Yên Thượng, Huyện Văn Bàn (ÐT: 3514214)

Mã số:335050
Bưu cục:Điểm BĐVHX Khánh Yên Trung
Địa chỉ:Thôn Trung Tâm, Xã Khánh Yên Trung, Huyện Văn Bàn (ÐT: 3514862)

Mã số:335070
Bưu cục:Điểm BĐVHX Khánh Yên Hạ
Địa chỉ:Thôn Độc Lập, Xã Khánh Yên Hạ, Huyện Văn Bàn (ÐT: 3507951)

Mã số:334880
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Thủy
Địa chỉ:Thôn Ba Hòn, Xã Sơn Thủy, Huyện Văn Bàn (ÐT: 3715654)

Mã số:334810
Bưu cục:Điểm BĐVHX Làng Giàng
Địa chỉ:Thôn Hô Phai, Xã Làng Ràng, Huyện Văn Bàn (ÐT: 3507405)

Mã số:335030
Bưu cục:Điểm BĐVHX Văn Sơn
Địa chỉ:Thôn Rong Bể, Xã Văn Sơn, Huyện Văn Bàn (ÐT: 3507971)

Mã số:335100
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Mạc
Địa chỉ:Thôn Thái Hòa 6, Xã Hoà Mạc, Huyện Văn Bàn (ÐT: 3507980)

Mã số:334830
Bưu cục:Điểm BĐVHX Dương Quỳ
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Dương Quỳ, Huyện Văn Bàn (ÐT: 3514498)

Mã số:334960
Bưu cục:Điểm BĐVHX Liêm Phú
Địa chỉ:Thôn Giằng, Xã Liêm Phú, Huyện Văn Bàn (ÐT: 3514428)

Mã số:334740
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nâm Xé
Địa chỉ:Thôn Tu Hạ, Xã Nậm Xé, Huyện Văn Bàn (ÐT: 3715585)

Mã số:334930
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chiềng Ken
Địa chỉ:Thôn Chiềng 3, Xã Chiềng Ken, Huyện Văn Bàn (ÐT: 3514859)

Mã số:334750
Bưu cục:Điểm BĐVHX Minh Lương
Địa chỉ:Thôn Minh Hạ 1, Xã Minh Lương, Huyện Văn Bàn (ÐT: 3715583)

Mã số:335000
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nậm Tha
Địa chỉ:Thôn Cóc, Xã Nậm Tha, Huyện Văn Bàn (ÐT: 3514366)

Mã số:334770
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thẩm Dương
Địa chỉ:Thôn Bản Thẳm, Xã Thẩm Dương, Huyện Văn Bàn (ÐT: 3507039)

Mã số:334780
Bưu cục:Điểm BĐVHX Dần Thàng
Địa chỉ:Thôn Nậm Tăm, Xã Dần Thàng, Huyện Văn Bàn (ÐT: 3507157)

Mã số:334807
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nậm Dạng
Địa chỉ:Thôn Nậm Kẹn, Xã Nậm Rạng, Huyện Văn Bàn (ÐT: 3507004)

Mã số:334797
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nậm Xây
Địa chỉ:Thôn Nà Hằm, Xã Nậm Xây, Huyện Văn Bàn (ÐT: 3715584)

Mã số:335023
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nậm Mả
Địa chỉ:Thôn Nậm Mả, Xã Nậm Mả, Huyện Văn Bàn (ÐT: 3507002)

Mã số:334924
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Thượng
Địa chỉ:Thôn Khe Tép, Xã Tân Thượng, Huyện Văn Bàn (ÐT: 3715700)

Mã số:334728
Bưu cục:Hòm thư Công cộng UBND xã Nậm Chày
Địa chỉ:Thôn Hỏm Dưới, Xã Nậm Cháy, Huyện Văn Bàn (ÐT: )

Mã số:334994
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân An
Địa chỉ:Thôn Tân An 2, Xã Tân An, Huyện Văn Bàn (ÐT: 3799 456)

Mã số:334787
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Dần Thàng
Địa chỉ:Thôn Dần Thàng, Xã Dần Thàng, Huyện Văn Bàn (ÐT: )

Mã số:334925
Bưu cục:Hòm thư Công cộng xã Tân Thượng
Địa chỉ:Thôn Khe Sóc, Xã Tân Thượng, Huyện Văn Bàn (ÐT: )

Mã số:335180
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐH Văn Bàn
Địa chỉ:Tổ Dân Phố 7, Thị Trấn Khánh Yên, Huyện Văn Bàn (ÐT: 3882230)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *