BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LÀO CAI

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LÀO CAI

Mã số:330000
Bưu cục:Bưu cục cấp 1 Trung tâm GD Lào Cai
Địa chỉ:Sô´196, Đường Hoàng Liên, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai (ÐT: 3820117/3832458)

Mã số:333470
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cốc Lếu
Địa chỉ:Sô´05, Đường Hòa An, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai (ÐT: 3820118)

Mã số:333840
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hoàng Liên
Địa chỉ:Sô´327, Đường Khánh Yên, Phường Phố Mới, Thành phố Lào Cai (ÐT: 3832652)

Mã số:333400
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cửa Khẩu
Địa chỉ:Sô´013, Đường Nguyễn Huệ, Phường Lào Cai, Thành phố Lào Cai (ÐT: 3830414)

Mã số:333570
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Kim Tân
Địa chỉ:Sô´613, Đường Hoàng Liên, Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai (ÐT: 3844669)

Mã số:333420
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Duyên Hải
Địa chỉ:Đường Thanh Niên, Phường Duyên Hải, Thành phố Lào Cai (ÐT: 3821295)

Mã số:333890
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vạn Hòa
Địa chỉ:Thôn Giang Đông, Xã Vạn Hoà, Thành phố Lào Cai (ÐT: 3832280)

Mã số:333910
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Tuyển
Địa chỉ:Thôn 3, Xã Đồng Tuyển, Thành phố Lào Cai (ÐT: 3906757)

Mã số:333680
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Pom Hán
Địa chỉ:Tổ 14, Phường Pom Hán, Thành phố Lào Cai (ÐT: 3852419)

Mã số:333950
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tả Phời
Địa chỉ:Thôn Phuổi 3, Xã Tả Phời, Thành phố Lào Cai (ÐT: 3906558)

Mã số:333920
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hợp Thành
Địa chỉ:Thôn Cáng 1, Xã Hợp Thành, Thành phố Lào Cai (ÐT: 0203906556)

Mã số:330900
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Lào Cai
Địa chỉ:Sô´196, Đường Hoàng Liên, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai (ÐT: 3832481)

Mã số:336000
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Trần Hưng Đạo
Địa chỉ:Tổ Dân Phố 8, Phường Nam Cường, Thành phố Lào Cai (ÐT: 3821519)

Mã số:336077
Bưu cục:Hòm thư Công cộng UBND xã Cam Đường
Địa chỉ:Thôn Suối Ngàn, Xã Cam Đường, Thành phố Lào Cai (ÐT: )

Mã số:333550
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐTT Thành Phố Lào Cai
Địa chỉ:Sô´196, Đường Hoàng Liên, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai (ÐT: )

Mã số:333560
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐT Lào Cai
Địa chỉ:Sô´196, Đường Hoàng Liên, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai (ÐT: 3821829)

Mã số:334010
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Lào Cai
Địa chỉ:Sô´196, Đường Hoàng Liên, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai (ÐT: 3888 287)

Mã số:336090
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 HCC LÀO CAI
Địa chỉ:Tổ Dân Phố 8, Phường Nam Cường, Thành phố Lào Cai (ÐT: 02143868155)

Mã số:335980
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bình Minh
Địa chỉ:Sô´036, Tổ 13, Phường Bình Minh, Thành phố Lào Cai (ÐT: 02143822255)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *