BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LONG AN-BẾN LỨC

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LONG AN-BẾN LỨC

Mã số:852340
Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Hiệp
Địa chỉ:Ấp Long Bình, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức (ÐT: )

Mã số:852300
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Bến Lức
Địa chỉ:Khu phố 4, Thị Trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức (ÐT: 02723871008)

Mã số:852350
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Gò Đen
Địa chỉ:Ấp Chợ, Xã Phước Lợi, Huyện Bến Lức (ÐT: 02723870008)

Mã số:852450
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lương Hòa
Địa chỉ:Ấp 6 B, Xã Lương Hoà, Huyện Bến Lức (ÐT: 072873007)

Mã số:852490
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạnh Hòa
Địa chỉ:Ấp 2, Xã Thạnh Hoà, Huyện Bến Lức (ÐT: )

Mã số:852390
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Phú
Địa chỉ:Ấp Thạnh Hiệp, Xã Thanh Phú, Huyện Bến Lức (ÐT: )

Mã số:852500
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạnh Lợi
Địa chỉ:Ấp 5, Xã Thạnh Lợi, Huyện Bến Lức (ÐT: )

Mã số:852510
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạnh Đức
Địa chỉ:Ấp 5, Xã Thạnh Đức, Huyện Bến Lức (ÐT: 072 3891007)

Mã số:852470
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lương Bình
Địa chỉ:Ấp 4, Xã Lương Bình, Huyện Bến Lức (ÐT: 072873510)

Mã số:852430
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Thạnh
Địa chỉ:Ấp 1 A, Xã An Thạnh, Huyện Bến Lức (ÐT: 072891005)

Mã số:852540
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nhựt Chánh
Địa chỉ:Ấp 3, Xã Nhựt Chánh, Huyện Bến Lức (ÐT: 072891000)

Mã số:852530
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Đức
Địa chỉ:Ấp 2, Xã Bình Đức, Huyện Bến Lức (ÐT: )

Mã số:852410
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Bửu
Địa chỉ:Ấp 2, Xã Tân Bửu, Huyện Bến Lức (ÐT: 072648007)

Mã số:852309
Bưu cục:Đại lý bưu điện Bến Lức Số 3
Địa chỉ:Sô´26A/1, Ấp Xóm Cống, Thị Trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức (ÐT: 072891997)

Mã số:852480
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Hòa
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Tân Hoà, Huyện Bến Lức (ÐT: )

Mã số:852383
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Yên
Địa chỉ:Ấp 5, Xã Mỹ Yên, Huyện Bến Lức (ÐT: )

Mã số:852339
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thuận Đạo
Địa chỉ:Sô´204, Khu phố 8, Thị Trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức (ÐT: 02723872007)

 

Được gắn thẻ , ,

1 bình luận trong “DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LONG AN-BẾN LỨC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *