BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LONG AN-CẦN GIUỘC

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LONG AN-CẦN GIUỘC

Mã số:853290
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phước Lâm
Địa chỉ:Ấp Phước Kế, Xã Phước Lâm, Huyện Cần Giuộc (ÐT: )

Mã số:853100
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Cần Giuộc
Địa chỉ:Sô´12, Đường Quốc Lộ 50, Thị Trấn Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc (ÐT: 02723874008)

Mã số:853140
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trường Bình
Địa chỉ:Ấp Hòa Thuận 2, Xã Trường Bình, Huyện Cần Giuộc (ÐT: )

Mã số:853200
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Tập
Địa chỉ:Ấp Tân Đông, Xã Tân Tập, Huyện Cần Giuộc (ÐT: )

Mã số:853250
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Kim
Địa chỉ:Ấp Kim Điền, Xã Tân Kim, Huyện Cần Giuộc (ÐT: 072875400)

Mã số:853310
Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Thượng
Địa chỉ:Ấp Long Thạnh, Xã Long Thượng, Huyện Cần Giuộc (ÐT: 072892007)

Mã số:853270
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Lộc
Địa chỉ:Ấp Lộc Tiền, Xã Mỹ Lộc, Huyện Cần Giuộc (ÐT: 072737333)

Mã số:853150
Bưu cục:Điểm BĐVHX Long An
Địa chỉ:Ấp 2, Xã Long An, Huyện Cần Giuộc (ÐT: 072895332)

Mã số:853180
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Thạnh
Địa chỉ:Ấp Tây, Xã Đông Thạnh, Huyện Cần Giuộc (ÐT: 072876008)

Mã số:853210
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phước Vĩnh Đông
Địa chỉ:Ấp Thạnh Trung, Xã Phước Vĩnh Đông, Huyện Cần Giuộc (ÐT: 072876300)

Mã số:853230
Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Hậu
Địa chỉ:Ấp 2/5, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc (ÐT: 072875331)

Mã số:853220
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phước Lại
Địa chỉ:Ấp Tân Thanh, Xã Phước Lại, Huyện Cần Giuộc (ÐT: 072875404)

Mã số:853320
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phước Lý
Địa chỉ:Ấp Phước Lý, Xã Phước Lý, Huyện Cần Giuộc (ÐT: 072892243)

Mã số:853240
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phước Vĩnh Tây
Địa chỉ:Ấp 2, Xã Phước Vĩnh Tây, Huyện Cần Giuộc (ÐT: 072876332)

Mã số:853170
Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Phụng
Địa chỉ:Ấp Tây Phú, Xã Long Phụng, Huyện Cần Giuộc (ÐT: 072876331)

Mã số:853300
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phước Hậu
Địa chỉ:Ấp Ngoài, Xã Phước Hậu, Huyện Cần Giuộc (ÐT: 072892242)

Mã số:853160
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thuận Thành
Địa chỉ:Ấp Thuận Nam, Xã Thuận Thành, Huyện Cần Giuộc (ÐT: 072895402)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *