BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LONG AN-CHÂU THÀNH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LONG AN-CHÂU THÀNH

Mã số:851800
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Châu Thành
Địa chỉ:Sô´47, Hẻm Khóm 3, Đường 827, Thị Trấn Tầm Vu, Huyện Châu Thành (ÐT: 02723877008)

Mã số:851890
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thuận Mỹ
Địa chỉ:Ấp Bình Trị 1, Xã Thuận Mỹ, Huyện Châu Thành (ÐT: 072879008)

Mã số:851850
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Lục Long
Địa chỉ:Ấp Lộ Đá, Xã An Lục Long, Huyện Châu Thành (ÐT: 072877747)

Mã số:851820
Bưu cục:Điểm BĐVHX Dương Xuân Hội
Địa chỉ:Ấp Mỹ Xuân, Xã Dương Xuân Hội, Huyện Châu Thành (ÐT: 072877944)

Mã số:852000
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Phú
Địa chỉ:Ấp 2, Xã Hoà Phú, Huyện Châu Thành (ÐT: 072877844)

Mã số:851940
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Ngãi Trị
Địa chỉ:Ấp Phú Xuân 1, Xã Phú Ngãi Trị, Huyện Châu Thành (ÐT: 072662855)

Mã số:851950
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Quới
Địa chỉ:Ấp Kỳ Châu, Xã Bình Qưới, Huyện Châu Thành (ÐT: 072661008)

Mã số:851830
Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Trì
Địa chỉ:Ấp Long Thành, Xã Long Trì, Huyện Châu Thành (ÐT: )

Mã số:851910
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Vĩnh Đông
Địa chỉ:Ấp Xuân Hòa 2, Xã Thanh Vĩnh Đông, Huyện Châu Thành (ÐT: )

Mã số:851960
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hiệp Thạnh
Địa chỉ:Ấp 8, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Châu Thành (ÐT: )

Mã số:851870
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Phú Long
Địa chỉ:Ấp Thanh Tân, Xã Thanh Phú Long, Huyện Châu Thành (ÐT: 072664007)

Mã số:851990
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Công
Địa chỉ:Ấp 8, Xã Vĩnh Công, Huyện Châu Thành (ÐT: 072671440)

Mã số:851929
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Châu Thành 01
Địa chỉ:Ấp 8, Xã Phước Tân Hưng, Huyện Châu Thành (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *