BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LONG AN-ĐỨC HÒA

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LONG AN-ĐỨC HÒA

Mã số:853700
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Hậu Nghĩa
Địa chỉ:Khu B, Thị Trấn Hậu Nghĩa, Huyện Đức Hoà (ÐT: 02723851008)

Mã số:853950
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đức Hòa
Địa chỉ:Đường Tỉnh Lộ 830, Thị Trấn Đức Hoà, Huyện Đức Hoà (ÐT: 02723850008)

Mã số:853810
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Hạnh Bắc
Địa chỉ:Ấp Tràm Lạc, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà (ÐT: 072849008)

Mã số:853840
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Ninh Đông
Địa chỉ:Ấp An Hiệp, Xã An Ninh Đông, Huyện Đức Hoà (ÐT: 072853042)

Mã số:853870
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Ninh Tây
Địa chỉ:Ấp An Thạnh, Xã An Ninh Tây, Huyện Đức Hoà (ÐT: 072853043)

Mã số:853880
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hiệp Hòa
Địa chỉ:Ấp Hòa Thuận 2, Xã Hiệp Hoà, Huyện Đức Hoà (ÐT: 072755250)

Mã số:853930
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Khánh Nam
Địa chỉ:Ấp Thuận Hòa 2, Xã Hoà Khánh Nam, Huyện Đức Hoà (ÐT: 072852252)

Mã số:854020
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đức Hòa Đông
Địa chỉ:Ấp 4, Xã Đức Hoà Đông, Huyện Đức Hoà (ÐT: 072850828)

Mã số:853780
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đức Hòa Thượng
Địa chỉ:Ấp Nhơn Hòa 1, Xã Đức Hoà Thượng, Huyện Đức Hoà (ÐT: )

Mã số:853820
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Mỹ
Địa chỉ:Ấp Chánh Hội, Xã Tân Mỹ, Huyện Đức Hoà (ÐT: 072755251)

Mã số:853900
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Phú
Địa chỉ:Ấp Chánh, Xã Tân Phú, Huyện Đức Hoà (ÐT: 072852102)

Mã số:853740
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đức Lập Thượng
Địa chỉ:Ấp Tân Hội, Xã Đức Lập Thượng, Huyện Đức Hoà (ÐT: 072852520)

Mã số:853760
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đức Lập Hạ
Địa chỉ:Ấp Đức Hạnh 2, Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hoà (ÐT: )

Mã số:854000
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đức Hòa Hạ
Địa chỉ:Ấp Bình Tiền 1, Xã Đức Hoà Hạ, Huyện Đức Hoà (ÐT: 072810100)

Mã số:853800
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Hạnh Nam
Địa chỉ:Ấp Mới 1, Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hoà (ÐT: 072849178)

Mã số:853850
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lộc Giang
Địa chỉ:Ấp Lộc Bình, Xã Lộc Giang, Huyện Đức Hoà (ÐT: 072853007)

Mã số:853980
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hựu Thạnh
Địa chỉ:Ấp 2, Xã Hựu Thạnh, Huyện Đức Hoà (ÐT: )

Mã số:853926
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Khánh Tây
Địa chỉ:Ấp Hóc Thơm 2, Xã Hoà Khánh Tây, Huyện Đức Hoà (ÐT: )

Mã số:853945
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Khánh Đông
Địa chỉ:Ấp Bình Thủy, Xã Hoà Khánh Đông, Huyện Đức Hoà (ÐT: 072768300)

Mã số:854035
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hạnh Phúc
Địa chỉ:Khu Công Nghiệp Đức Hòa Đông, Xã Đức Hoà Đông, Huyện Đức Hoà (ÐT: 02723779008)

Mã số:853809
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Mỹ Hạnh Nam
Địa chỉ:Ấp Mới 2, Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hoà (ÐT: 02723849009)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *