BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LONG AN-ĐỨC HUỆ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LONG AN-ĐỨC HUỆ

Mã số:854241
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Thành
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Bình Thành, Huyện Đức Huệ (ÐT: 072854807)

Mã số:854250
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Hòa Hưng
Địa chỉ:Ấp 2, Xã Bình Hoà Hưng, Huyện Đức Huệ (ÐT: 072854889)

Mã số:854200
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Đức Huệ
Địa chỉ:Đường 838, Thị Trấn Đông Thành, Huyện Đức Huệ (ÐT: 02723854008)

Mã số:854280
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Quý Tây 2
Địa chỉ:Ấp 4, Xã Mỹ Quý Tây, Huyện Đức Huệ (ÐT: )

Mã số:854230
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Hòa Bắc
Địa chỉ:Ấp Tân Hòa, Xã Bình Hoà Bắc, Huyện Đức Huệ (ÐT: 072854883)

Mã số:854320
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Hòa Nam
Địa chỉ:Ấp 3, Xã Bình Hoà Nam, Huyện Đức Huệ (ÐT: )

Mã số:854300
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Quý Đông
Địa chỉ:Ấp 4, Xã Mỹ Quý Đông, Huyện Đức Huệ (ÐT: 072856075)

Mã số:854281
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Quý Tây
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Mỹ Quý Tây, Huyện Đức Huệ (ÐT: 072856074)

Mã số:854310
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Thạnh Bắc
Địa chỉ:Ấp 4, Xã Mỹ Thạnh Bắc, Huyện Đức Huệ (ÐT: 072854886)

Mã số:854270
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Thạnh Tây
Địa chỉ:Ấp Voi, Xã Mỹ Thạnh Tây, Huyện Đức Huệ (ÐT: 072786137)

Mã số:854201
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Thạnh Đông A
Địa chỉ:Đường 838, Thị Trấn Đông Thành, Huyện Đức Huệ (ÐT: )

Mã số:854220
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Thạnh Đông
Địa chỉ:Ấp 4, Xã Mỹ Thạnh Đông, Huyện Đức Huệ (ÐT: )

Mã số:854240
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Thành 2
Địa chỉ:Ấp 3, Xã Bình Thành, Huyện Đức Huệ (ÐT: 072897177)

Mã số:854266
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Bình
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Mỹ Bình, Huyện Đức Huệ (ÐT: 072897055)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *