BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LONG AN-KIẾN TƯỜNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LONG AN-KIẾN TƯỜNG

Mã số:855600
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Thị xã Kiến Tường
Địa chỉ:Sô´14, Đường 30 tháng 4, Phường 1, Thị xã Kiến Tường (ÐT: 02723841008)

Mã số:855710
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Hiệp
Địa chỉ:Ấp Ông Nhan Tây, Xã Bình Hiệp, Thị xã Kiến Tường (ÐT: )

Mã số:855705
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạnh Trị
Địa chỉ:Ấp 2, Xã Thạnh Trị, Thị xã Kiến Tường (ÐT: )

Mã số:855740
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạnh Hưng
Địa chỉ:Ấp Bào Môn, Xã Thạch Hưng, Thị xã Kiến Tường (ÐT: )

Mã số:855720
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Tân
Địa chỉ:Ấp Gò Tranh, Xã Bình Tân, Thị xã Kiến Tường (ÐT: )

Mã số:855730
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tuyên Thạnh
Địa chỉ:Ấp Bắc Chan 1, Xã Tuyên Thạnh, Thị xã Kiến Tường (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *