BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LONG AN-TÂN HƯNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LONG AN-TÂN HƯNG

Mã số:855300
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Tân Hưng
Địa chỉ:Sô´2, Khu phố Gò Thuyền, Thị Trấn Tân Hưng, Huyện Tân Hưng (ÐT: 02723861008)

Mã số:855330
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hưng Điền B
Địa chỉ:Ấp Kinh Mới, Xã Hưng Điền B, Huyện Tân Hưng (ÐT: 072861228)

Mã số:855340
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hưng Điền
Địa chỉ:Ấp Cây Me, Xã Hưng Điền , Huyện Tân Hưng (ÐT: 072860123)

Mã số:855310
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạnh Hưng
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Thạnh Hưng, Huyện Tân Hưng (ÐT: 072985277)

Mã số:855390
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Đại
Địa chỉ:Ấp Vĩnh Ân, Xã Vĩnh Đại, Huyện Tân Hưng (ÐT: 072987008)

Mã số:855400
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Lợi
Địa chỉ:Ấp Cả Sách, Xã Vĩnh Lợi, Huyện Tân Hưng (ÐT: 072989008)

Mã số:855350
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hưng Thạnh
Địa chỉ:Ấp Gò Gòn, Xã Hưng Thạnh, Huyện Tân Hưng (ÐT: 072861850)

Mã số:855365
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Châu B
Địa chỉ:Ấp 2, Xã Vĩnh Châu B, Huyện Tân Hưng (ÐT: 072861997)

Mã số:855324
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hưng Hà
Địa chỉ:Ấp Hà Thanh, Xã Hưng Hà, Huyện Tân Hưng (ÐT: 072862009)

Mã số:855375
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Châu A
Địa chỉ:Ấp Vĩnh Nguyện, Xã Vĩnh Châu A, Huyện Tân Hưng (ÐT: 072862008)

Mã số:855416
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Thạnh
Địa chỉ:Ấp Cả Tràm, Xã Vĩnh Thạnh, Huyện Tân Hưng (ÐT: 072986008)

Mã số:855384
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Bửu
Địa chỉ:Ấp 4, Xã Vĩnh Bửu, Huyện Tân Hưng (ÐT: 072987009)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *