BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LONG AN-TÂN THẠNH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LONG AN-TÂN THẠNH

Mã số:854600
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Tân Thạnh
Địa chỉ:Khu Vực 1, Thị Trấn Tân Thạnh, Huyện Tân Thạnh (ÐT: 02723844008)

Mã số:854750
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hậu Thạnh Tây
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Hậu Thạnh Tây, Huyện Tân Thạnh (ÐT: 072846200)

Mã số:854640
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kiến Bình
Địa chỉ:Ấp 7 Mét, Xã Kiến Bình, Huyện Tân Thạnh (ÐT: )

Mã số:854660
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nhơn Ninh
Địa chỉ:Ấp Tân Chánh A, Xã Nhơn Ninh, Huyện Tân Thạnh (ÐT: 072815037)

Mã số:854680
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Lập
Địa chỉ:Ấp Kinh Nhà Thờ, Xã Tân Lập, Huyện Tân Thạnh (ÐT: 072948010)

Mã số:854620
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Bình
Địa chỉ:Ấp Hiệp Thành, Xã Tân Bình, Huyện Tân Thạnh (ÐT: 072844660)

Mã số:854700
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Ninh
Địa chỉ:Ấp Bằng Lăng, Xã Tân Ninh, Huyện Tân Thạnh (ÐT: 072815008)

Mã số:854740
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bắc Hòa
Địa chỉ:Ấp Hòa Hưng, Xã Bắc Hoà, Huyện Tân Thạnh (ÐT: )

Mã số:854690
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nhơn Hòa Lập
Địa chỉ:Ấp Nguyễn Tán, Xã Nhơn Hoà Lập, Huyện Tân Thạnh (ÐT: 072846250)

Mã số:854650
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Hòa
Địa chỉ:Ấp Văn Phòng, Xã Tân Hoà, Huyện Tân Thạnh (ÐT: 072945010)

Mã số:854720
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hậu Thạnh Đông
Địa chỉ:Ấp 2, Xã Hậu Thạnh Đông, Huyện Tân Thạnh (ÐT: 072846008)

Mã số:854634
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nhơn Hòa
Địa chỉ:Ấp Hải Hưng, Xã Nhơn Hoà, Huyện Tân Thạnh (ÐT: )

Mã số:854716
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Thành
Địa chỉ:Ấp 3, Xã Tân Thành, Huyện Tân Thạnh (ÐT: 072815010)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *