BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LONG AN-TÂN TRỤ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LONG AN-TÂN TRỤ

Mã số:852100
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Tân Trụ
Địa chỉ:Ấp Tân Bình, Thị Trấn Tân Trụ, Huyện Tân Trụ (ÐT: 02723867008)

Mã số:852150
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lạc Tấn
Địa chỉ:Ấp 5, Xã Lạc Tấn, Huyện Tân Trụ (ÐT: 072889008)

Mã số:852220
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Trinh Đông
Địa chỉ:Ấp Bình Đông, Xã Bình Trinh Đông, Huyện Tân Trụ (ÐT: 072867589)

Mã số:852130
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Bình
Địa chỉ:Ấp Bình Tây, Xã Mỹ Bình, Huyện Tân Trụ (ÐT: 072889289)

Mã số:852190
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đức Tân
Địa chỉ:Ấp Bình Lợi, Xã Đức Tân, Huyện Tân Trụ (ÐT: 072867588)

Mã số:852200
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nhựt Ninh
Địa chỉ:Ấp Bình Thạnh, Xã Nhựt Ninh, Huyện Tân Trụ (ÐT: 072868017)

Mã số:852110
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Nhựt Tân
Địa chỉ:Ấp 2, Xã An Nhựt Tân, Huyện Tân Trụ (ÐT: 072868016)

Mã số:852140
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quê Mỹ Thạnh
Địa chỉ:Ấp 2, Xã Quê Mỹ Thạnh, Huyện Tân Trụ (ÐT: 072889948)

Mã số:852176
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Lãng
Địa chỉ:Ấp Bình Đức, Xã Bình Lãng, Huyện Tân Trụ (ÐT: 072866008)

Mã số:852217
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Phước Tây
Địa chỉ:Ấp 2, Xã Tân Phước Tây, Huyện Tân Trụ (ÐT: 072866009)

Mã số:852183
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Tịnh
Địa chỉ:Ấp Bình Điện, Xã Bình Tịnh, Huyện Tân Trụ (ÐT: 072868010)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *